Delo z raziskovalci na področju podatkovnih storitev

Predavanje ADP na dogodku "ADP delavnica za knjižničarje: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, 26.10.2016", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija (2016)

Avtorji:

BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

Avtorici sta v prispevku pozornost namenili podatkovnim središčem, njihovi vlogi in razlikam med različnimi storitvami, ki jih le ta ponujajo svojim uporabnikom. Predstavili sta zbirko podatkov ADP. Ter v drugem delu na kratko pokazali, kako priti do podatkov v ADP in kako podatke uporabiti. V zaključku sta predstavili še nekaj pomembnejših zbirk podatkov, ki so prav tako dostopne preko spleta.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

  V ADP HRANIMO TUDI

Evrobarometer 72.4, Globalizacija, finančna in gospodarska kriza, družbene spremembe in vrednote, politike EU in odločanje ter globalni izzivi, oktober-november 2009, EC

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si