Kaj raziskovalcem prinaša reforma zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov

Predavanje na dogodku "Sociološko srečanje 2016: Različni obrazi migracij, 11.-12.11.2016", Slovensko sociološko društvo; Fakulteta za družbene vede, Portorož, Slovenija (2016)

Avtorji:

BEZJAK, Sonja
BOLKO, Irena
VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

V prispevku smo predstavili reformo evropskega zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov s poudarkom na novostih, ki jih regulativa prinaša za znanstveno-raziskovalno področje. Zakonodaja na nov način opredeljuje pravice in dolžnosti raziskovalcev in raziskovalnih inštitucij pri zbiranju in uporabi osebnih podatkov v znanstveno-raziskovalne namene, hkrati pa s posebnimi mehanizmi varuje pravice udeležencev v raziskavah. Ta sprememba v raziskovalni skupnosti povečuje potrebo po oblikovanju etičnih komisij in pravilnikov ter izvajanju nadzora s strani znanstvene skupnosti, ki bo raziskovalcem v praksi omogočilo kakovostno in etično raziskovanje ter ravnanje s podatki. Zagotavljanje pravice javnosti do dostopa do raziskovalnih podatkov pa povečuje potrebo po oblikovanju ustrezno prilagojenih načinov dostopa.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si