Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP, v povezanih institucijah in mednarodnih bazah

Predavanje ADP at an event "Predavanje pri predmetu Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne metode, FVV UM, 28. oktober 2016", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija (2016)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Na predavanju se študenti seznanijo s konceptom sekundarne analize in metapodatkov. Pokazali bomo, kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih. Obenem se seznanijo tudi z uporabo pregledovalnika Nesstar, ki med drugim omogoča iskanje, pregledovanje in analiziranje podatkov neposredno na spletu. Dodatno je v predstavitev vključena predstavitev dostopa do uradnih statistisk Statističnega urada RS in Eurostata. Vse predstavitve so pripravljene na primeru raziskovalnih tem samomor in priseljevanja.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Koper area study, Residence place on the threshold of the informatic age - social change and physical structure, CPS