Vloga knjižničarjev v življenjskem krogu podatkov

Predavanje at an event "Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije »UPRAVLJANJE ZNANJA V KNJIŽNICAH«, 19.-20.9.2016", Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, Slovenija (2016)

Authors:

BEZJAK, Sonja
ŠTEBE, Janez

Abstract:

Podatkovna središča in strokovnjaki za ravnanje s podatki igrajo pomembno vlogo pri skrbi za dolgotrajno ohranjanje in zagotavljanje dostopa do podatkov ter so raziskovalcem lahko opora s svetovanjem. Med njih sodijo tudi knjižničarji, ki pri delu z raziskovalnimi podatki razvijajo različne vloge, glavni sta podpora raziskovalcem pri uporabi podatkov in podpora v življenjskem krogu podatkov, za kar je potrebno podrobnejše razumevanje samega raziskovalnega procesa. Da bi lahko kompetentno sodelovali z raziskovalci, morajo knjižničarji dobro razumeti področje raziskovanja, področne norme in standarde. Poleg tega pa morajo imeti še specifična znanja, povezana z raziskovalnimi podatki. Knjižnice v Sloveniji lahko raziskovalce seznanjajo z možnostjo in izvajajo vpis zbirke podatkov v bibliografski sistem za namen znanstvenega vrednotenja, svetujejo pri citiranju podatkov, informirajo uporabnike o podatkovnih zbirkah, načinih dostopa in možnostih uporabe ter informirajo o povezavah med podatki in publikacijami ter raziskovalnimi projekti. Poleg tega lahko razvijajo storitve podpore pri ravnanju z raziskovalnimi podatki.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si