Vloga knjižničarjev v življenjskem krogu podatkov

Predavanje at an event "Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije »UPRAVLJANJE ZNANJA V KNJIŽNICAH«, 19.-20.9.2016", Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, Slovenija (2016)

Authors:

BEZJAK, Sonja
ŠTEBE, Janez

Abstract:

Podatkovna središča in strokovnjaki za ravnanje s podatki igrajo pomembno vlogo pri skrbi za dolgotrajno ohranjanje in zagotavljanje dostopa do podatkov ter so raziskovalcem lahko opora s svetovanjem. Med njih sodijo tudi knjižničarji, ki pri delu z raziskovalnimi podatki razvijajo različne vloge, glavni sta podpora raziskovalcem pri uporabi podatkov in podpora v življenjskem krogu podatkov, za kar je potrebno podrobnejše razumevanje samega raziskovalnega procesa. Da bi lahko kompetentno sodelovali z raziskovalci, morajo knjižničarji dobro razumeti področje raziskovanja, področne norme in standarde. Poleg tega pa morajo imeti še specifična znanja, povezana z raziskovalnimi podatki. Knjižnice v Sloveniji lahko raziskovalce seznanjajo z možnostjo in izvajajo vpis zbirke podatkov v bibliografski sistem za namen znanstvenega vrednotenja, svetujejo pri citiranju podatkov, informirajo uporabnike o podatkovnih zbirkah, načinih dostopa in možnostih uporabe ter informirajo o povezavah med podatki in publikacijami ter raziskovalnimi projekti. Poleg tega lahko razvijajo storitve podpore pri ravnanju z raziskovalnimi podatki.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Slovene Public Opinion Survey 1994/5, National Security and International Relations, CJMMK