Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop

Predavanje ADP at an event "Predanje na Raziskovalnem kolegiju, 11. maj 2016", Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2016)

Authors:

BEZJAK, Sonja

Abstract:

Udeleženci so se seznanili z ADP kot področnim podatkovnim servisom za družboslovje. V nadaljevanju je bilo govora o raziskovalnih podatkih in njihovem pomenu za kakovostno raziskovanje. Dobršen del pozornosti smo namenili odprtemu dostopu in odprtim podatkom. V nadaljevanju je bil predstavljen koncept Načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki ter v zaključku še postopek predaje podatkov v ADP.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si