Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop

Predavanje ADP at an event "Predanje na Raziskovalnem kolegiju, 11. maj 2016", Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2016)

Authors:

BEZJAK, Sonja

Abstract:

Udeleženci so se seznanili z ADP kot področnim podatkovnim servisom za družboslovje. V nadaljevanju je bilo govora o raziskovalnih podatkih in njihovem pomenu za kakovostno raziskovanje. Dobršen del pozornosti smo namenili odprtemu dostopu in odprtim podatkom. V nadaljevanju je bil predstavljen koncept Načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki ter v zaključku še postopek predaje podatkov v ADP.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.