Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop

Predavanje ADP na dogodku "Predanje na Raziskovalnem kolegiju, 11. maj 2016", Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2016)

Avtorji:

BEZJAK, Sonja

Povzetek:

Udeleženci so se seznanili z ADP kot področnim podatkovnim servisom za družboslovje. V nadaljevanju je bilo govora o raziskovalnih podatkih in njihovem pomenu za kakovostno raziskovanje. Dobršen del pozornosti smo namenili odprtemu dostopu in odprtim podatkom. V nadaljevanju je bil predstavljen koncept Načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki ter v zaključku še postopek predaje podatkov v ADP.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si