Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in drugih podatkovnih bazah: primer migracije

Predavanje ADP na dogodku "Predavanje za študente Fakultete za družeben vede, UL, 18. december 2015", Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana (2015)

Avtorji:

VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

Na predavanju se študenti seznanijo s konceptom sekundarne analize in metapodatkov. Pokazali bomo, kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih. Obenem se seznanijo tudi z uporabo pregledovalnika Nesstar, ki med drugim omogoča iskanje, pregledovanje in analiziranje podatkov neposredno na spletu.

Primeri v predavanju so prilagojeni aktualni tematiki priseljevanja in migracij. S to temo se ukvarjajo številne velike mednarodne raziskava (ESS, ISSP, EB) in je del poročanj uradnih statistik (SURS, Odprt podatkovni portal Evropske Unije).

Predavanja Ž. Broder iz CJM je dostopno med dodatnim gradivom spodaj.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

  V ADP HRANIMO TUDI

Registrski popis 2015, Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let, SURS

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si