Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in drugih podatkovnih bazah: primer migracije

Predavanje ADP at an event "Predavanje za študente Fakultete za družeben vede, UL, 18. december 2015", Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana (2015)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Na predavanju se študenti seznanijo s konceptom sekundarne analize in metapodatkov. Pokazali bomo, kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih. Obenem se seznanijo tudi z uporabo pregledovalnika Nesstar, ki med drugim omogoča iskanje, pregledovanje in analiziranje podatkov neposredno na spletu.

Primeri v predavanju so prilagojeni aktualni tematiki priseljevanja in migracij. S to temo se ukvarjajo številne velike mednarodne raziskava (ESS, ISSP, EB) in je del poročanj uradnih statistik (SURS, Odprt podatkovni portal Evropske Unije).

Predavanja Ž. Broder iz CJM je dostopno med dodatnim gradivom spodaj.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si