Odprti dostop do raziskovalnih podatkov in Univerza. Kako bolje izkoristiti potencial za izboljšanje kakovosti študija?

Predavanje at an event "Odprta obzorja – odprti dostop v znanosti, ŠOU v Ljubljani, 1. december 2015", ŠOU v Ljubljani , Ljubljana (2015)

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

V uvodnem delu smo predstavili ADP, ter kam se ta umešča v podpornem ekosistemu za odprti dostop. V nadaljevanju smo izpostavili pomen odprtega dostopa za Univerzo v Ljubljani in še posebej pomen odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov. Z vidika povpraševanja smo izpostavili potencial, ki ga lahko predstavlja uvajanje dela na dostopnih raziskovalnih podatkih v okviru študija. Podatki lahko postanejo pomemben element v naprednih Odprtih izobraževalnih gradivih (OER). Omenili smo tudi širšo sliko pomena odprtega dostopa do podatkov na strani ponudbe: vloga pri zagotavljanju integritete raziskovanja in dviga kakovosti raziskovanja, ki oboje lahko s svojim povratnim vplivom prispeva tudi k dvigu kakovosti izobraževanja na Univerzi.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si