Odprti dostop do raziskovalnih podatkov in Univerza. Kako bolje izkoristiti potencial za izboljšanje kakovosti študija?

Predavanje na dogodku "Odprta obzorja – odprti dostop v znanosti, ŠOU v Ljubljani, 1. december 2015", ŠOU v Ljubljani , Ljubljana (2015)

Avtorji:

ŠTEBE, Janez

Povzetek:

V uvodnem delu smo predstavili ADP, ter kam se ta umešča v podpornem ekosistemu za odprti dostop. V nadaljevanju smo izpostavili pomen odprtega dostopa za Univerzo v Ljubljani in še posebej pomen odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov. Z vidika povpraševanja smo izpostavili potencial, ki ga lahko predstavlja uvajanje dela na dostopnih raziskovalnih podatkih v okviru študija. Podatki lahko postanejo pomemben element v naprednih Odprtih izobraževalnih gradivih (OER). Omenili smo tudi širšo sliko pomena odprtega dostopa do podatkov na strani ponudbe: vloga pri zagotavljanju integritete raziskovanja in dviga kakovosti raziskovanja, ki oboje lahko s svojim povratnim vplivom prispeva tudi k dvigu kakovosti izobraževanja na Univerzi.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

  V ADP HRANIMO TUDI

Velenje 2000, Sociološke osnove dologoročnega predvidevanja in planiranja razvoja občine Velenje, NP

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si