Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza

Predavanje ADP at an event "ADP delavnica za raziskovalce in študente: Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza, 15. december 2015", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija (2015)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

V ADP zagotavljamo dostop do kakovostnih raziskovalnih podatkov in povezanega gradiva, ki je pripravljeno za nadaljnje analize in predstavlja pomemben vir družboslovnega raziskovanja. Arhiv v svojih zbirkah hrani več kot 650 raziskav povezanih s slovensko družbo, številne med njimi so del večjih mednarodnih raziskav. V zbirki hranimo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave od 60-ih let 20. stoletja dalje, ki so uporabni za longitudinalne analize. Namen delavnice je udeležence seznaniti, kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih. Udeleženci se bodo prav tako naučili uporabljati pregledovalnik Nesstar, ki omogoča iskanje, pregledovanje in analiziranje podatkov neposredno na spletu. Delavnica je namenjena študentom in raziskovalcem s področja družboslovja in humanistike.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si