Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP, v povezanih institucijah in mednarodnih bazah

Predavanje ADP at an event "Predavanje za dodiplomske študente Fakultete za varnostne vede, UM, 6. november 2015", Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana (2015)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Na predavanju se študenti seznanijo s konceptom sekundarne analize in metapodatkov. Pokazali bomo, kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih. Obenem se seznanijo tudi z uporabo pregledovalnika Nesstar, ki med drugim omogoča iskanje, pregledovanje in analiziranje podatkov neposredno na spletu. Dodatno je v predstavitev vključena predstavitev dostopa do uradnih statistisk Statističnega urada RS in Eurostata.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Slovene Public Opinion 2008/1, European Values Survey, CJMMK