Uporaba popisnih mikropodatkov v izobraževanju

Članek "Zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba 2015, Zvezek B, Soočanje z demografskimi izzivi", Institut "Jožef Stefan", 2015, 31-34, Ljubljana, Slovenija (2015)

Avtorji:

KOČAR, Sebastian

Povzetek:

Popisni mikropodatki so izredno kakovosten vir tudi za sekundarno rabo, pri čemer se jih lahko uporablja tako v raziskovalne, kot tudi izobraževalne namene. Učenje s pomočjo popisnih mikropodatkov ima mnoge prednosti: od izboljševanja statistične in metodološke pismenosti, povezovanja teorije in prakse, pridobivanja analitičnih sposobnosti, pa do razširitev znanj o demografskih problemih, ki so geografsko ali časovno oddaljeni. V drugih državah imajo inštitucije, ki distribuirajo popisne mikropodatke, dobro razvite prakse podpore vključevanja popisnih podatkov v izobraževanje. Zato smo tudi sami na nacionalni ravni razširili aktivnosti promocije rabe popisnih mikropodatkov v izobraževalne namene.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si