Napredne tehnike regresijske analize z uporabo podatkov CSES : študijska gradiva za Metodologijo družboslovnega raziskovanja, predmet na podiplomski stopnji BP magistrski program Politologija - javna uprava

Elektronsko gradivo "Zbirka študijskih gradiv", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2009)

Avtorji:

ŠTEBE, Janez

Povzetek:

Gradiva so namenjena preizkušanju vsebinske in metodološke uporabnosti kontinuiranih mednarodnih anketnih projektov za delo na teoretsko podkrepljenih analitičnih problemih. Narejena so skozi naslavljanje mednarodne Primerjalne raziskave volitev [CSES] in znanstvenih člankov, ki so te podatke že uporabili v preteklosti. Gradiva so namenjena tudi uvajanja v uporabo SPSS-ja pri pripravi datotek in spremenljivk za analitično delo. V sklopu analiz je uporaba naprednih regresijskih pristopov s kombinacijo mikro in makro nivojev spremenljivk in njihovih interakcij na mednarodnih podatkih. Notri je vrsta referenc na poglavja iz knjig ali revij ter na na spletu dostopne vire.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si