Priprava, pregledovanje in analiza podatkov z orodjem Nesstar

Članek "V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti / Dnevi slovenske informatike 2006, Portorož, Slovenija, 19.-21. april", #Slovensko društvo #Informatika, 5 str., Ljubljana (2006)

COBISS-ID: 25033309
ISSN: 961-6165-22-4

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Eurobarometer 73.1, The European Parliament, Biotechnology, and Science and Technology, January-February 2010, EC