Napredne tehnike regresijske analize z uporabo podatkov CSES : študijska gradiva za Metodologijo družboslovnega raziskovanja, predmet na podiplomski stopnji BP magistrski program Politologija - javna uprava

E-publikacija "Zbirka študijskih gradiv", Ljubljana, Slovenija (2009)

COBISS-ID: 29156701

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

Gradiva so namenjena preizkušanju vsebinske in metodološke uporabnosti kontinuiranih mednarodnih anketnih projektov za delo na teoretsko podkrepljenih analitičnih problemih. Narejena so skozi naslavljanje mednarodne Primerjalne raziskave volitev [CSES] in znanstvenih člankov, ki so te podatke že uporabili v preteklosti. Gradiva so namenjena tudi uvajanja v uporabo SPSS-ja pri pripravi datotek in spremenljivk za analitično delo. V sklopu analiz je uporaba naprednih regresijskih pristopov s kombinacijo mikro in makro nivojev spremenljivk in njihovih interakcij na mednarodnih podatkih. Notri je vrsta referenc na poglavja iz knjig ali revij ter na na spletu dostopne vire.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si