Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza

Predavanje ADP na dogodku "Predavanje za dijake Prve gimnazije v Mariboru, UKM, 17. junij 2015", Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor (2015)

Avtorji:

VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

Na predavanju so se dijaki seznanili z nalogami, ki jih opravlja Arhiv družboslovnih podatkov, z različnimi tipi gradiv, ki jih hranimo in kako do njih dostopati. Pogledali smo si osnovne možnosti izvajanja analiz preko spletnega vmesnika Nesstar. Dodatno so jih bili predstavljeni tudi mednarodni portali, kot je Atlas Evropskih vrednot in portali drugih slovenskih ponudnikov, kot je SI-STAT portal Statističnega urada.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si