Life of a data archive: Workflow, staff, skills, partnerships. ADP example

Predavanje at an event "SEEDS Kick-off meeting, 4 - 6. May 2015", FORS, Lausanne, Switzerland (2015)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Avtorica v prispevku predstavi življenjski krog podatkov / raziskovanja in kako na vsakem posameznem koraku v njem sodeluje Arhiv družboslovnih podatkov. S tem smo želeli predstaviti različne vidike dela arhiva in njegov doprinos k celotnemu krogu raziskovanja. Delo arhiva ni samo hramba podatkov ampak je pomoč na vseh stopnjah.

Author presents data life cycle and inclusion of Slovenian Social Science Data Archives at each level. Data archive’s work is not just archiving data but we are included at each level of the survey and we try to help researchers with our knowledge.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si