Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce, Sekundarna raba podatkov, metapodatki in mikropodatki

Predavanje ADP at an event "Predavanje pri predmetu Trg delovne sile in zaposlovanje, Fakulteta za družbene vede, 16. marec 2015", Ljubljana, Slovenija (2015)

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

Študentje so se na predavanju spoznali z zgodovino Arhiva družboslovnih podatkov, z njegovim poslanstvom, funkcijami in nalogami. V drugem delu je predavatelj spregovoril o pomenu vključitve mikropodatkov v študijski proces ter predstavil sodelovanje Arhiva s Statističnim uradom RS.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: