Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop

Organizacija dogodka "Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, 10. december 2014", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2014)

Avtorji:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

Na seminarju so se raziskovalci spoznali z v mednarodnem merilu zelo aktualnim področjem načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data Management Planning – DMP je pogosta kratica). V uvodnem delu smo udeležencem predstavili pomen odprtega dostopa do znanstvenih informacij, posebej še raziskovalnih podatkov, v širšem evropskem okolju in v Sloveniji. Sledila so predavanja o praktičnih vidikih ravnanja z raziskovalnimi podatki, o orodjih, ki so podpora pri načrtovanju ter o občutljivih točkah glede sodelovanja pri raziskavi, ki jih je potrebno ustrezno razrešiti, če želimo kasneje zagotoviti odprti dostop do podatkov. Podrobneje smo predstavili vodila in smernice za izdelavo Načrta ravnanja s podatki, kakor jih določa novi okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Za lažje izvajanje teh določil so raziskovalcem na voljo po meri pripravljene podporne storitve, ki so jih preizkusili na seminarju. Slovenski predavatelji so aktualno temo osvetlili z vidika posebnosti domačega okolja. Sicer pa so smo gostili ugledne predavatelje iz britanskega okolja, ki velja za vodilno na področju podpore načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki. Z udeleženci seminarja so delili svoje bogate izkušnje.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si