Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop

Organizacija dogodka "Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, 10. december 2014", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2014)

Avtorji:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

Na seminarju so se raziskovalci spoznali z v mednarodnem merilu zelo aktualnim področjem načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data Management Planning – DMP je pogosta kratica). V uvodnem delu smo udeležencem predstavili pomen odprtega dostopa do znanstvenih informacij, posebej še raziskovalnih podatkov, v širšem evropskem okolju in v Sloveniji. Sledila so predavanja o praktičnih vidikih ravnanja z raziskovalnimi podatki, o orodjih, ki so podpora pri načrtovanju ter o občutljivih točkah glede sodelovanja pri raziskavi, ki jih je potrebno ustrezno razrešiti, če želimo kasneje zagotoviti odprti dostop do podatkov. Podrobneje smo predstavili vodila in smernice za izdelavo Načrta ravnanja s podatki, kakor jih določa novi okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Za lažje izvajanje teh določil so raziskovalcem na voljo po meri pripravljene podporne storitve, ki so jih preizkusili na seminarju. Slovenski predavatelji so aktualno temo osvetlili z vidika posebnosti domačega okolja. Sicer pa so smo gostili ugledne predavatelje iz britanskega okolja, ki velja za vodilno na področju podpore načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki. Z udeleženci seminarja so delili svoje bogate izkušnje.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si