Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop

Organizacija dogodka "Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, 10. december 2014", Ljubljana, Slovenija (2014)

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Na seminarju so se raziskovalci spoznali z v mednarodnem merilu zelo aktualnim področjem načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data Management Planning – DMP je pogosta kratica). V uvodnem delu smo udeležencem predstavili pomen odprtega dostopa do znanstvenih informacij, posebej še raziskovalnih podatkov, v širšem evropskem okolju in v Sloveniji. Sledila so predavanja o praktičnih vidikih ravnanja z raziskovalnimi podatki, o orodjih, ki so podpora pri načrtovanju ter o občutljivih točkah glede sodelovanja pri raziskavi, ki jih je potrebno ustrezno razrešiti, če želimo kasneje zagotoviti odprti dostop do podatkov. Podrobneje smo predstavili vodila in smernice za izdelavo Načrta ravnanja s podatki, kakor jih določa novi okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Za lažje izvajanje teh določil so raziskovalcem na voljo po meri pripravljene podporne storitve, ki so jih preizkusili na seminarju. Slovenski predavatelji so aktualno temo osvetlili z vidika posebnosti domačega okolja. Sicer pa so smo gostili ugledne predavatelje iz britanskega okolja, ki velja za vodilno na področju podpore načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki. Z udeleženci seminarja so delili svoje bogate izkušnje.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Slovenian public opinion 2019/1, Mirror of Public Opinion, ISSP Religion IV, Use of renewable energy sources, Vegetarianism and veganism, Attitude towards first aid, Use of the Internet and social networks, Hate speech, CJMMK

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si