Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, prijava Obzorje 2020

Predavanje at an event "Učinkovito vodenje mednarodnih raziskovalnih projektov s poudarkom na obzorju 2020, Maribor, 14. april 2015", Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija (2015)

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

Udeleženci so se uvodoma seznanili z Arhivom družboslovnih podatkov. V nadaljevanju pa s prednostmi odprtega dostopa ter zahtevami Obzorja 2020, ki za udeležence pilotnega projekta predvideva načrtovano ravnanje z razisokovalnimi podatki. V zadnjem delu so bila predstavljena tudi pričakovanja oz. zahteve ADP, kadar gre za oddajo podatkov s strani dajalca. Ter primeri dobrih praks iz tujine.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si