Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, prijava Obzorje 2020

Predavanje na dogodku "Učinkovito vodenje mednarodnih raziskovalnih projektov s poudarkom na obzorju 2020, Maribor, 14. april 2015", Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija (2015)

Avtorji:

ŠTEBE, Janez

Povzetek:

Udeleženci so se uvodoma seznanili z Arhivom družboslovnih podatkov. V nadaljevanju pa s prednostmi odprtega dostopa ter zahtevami Obzorja 2020, ki za udeležence pilotnega projekta predvideva načrtovano ravnanje z razisokovalnimi podatki. V zadnjem delu so bila predstavljena tudi pričakovanja oz. zahteve ADP, kadar gre za oddajo podatkov s strani dajalca. Ter primeri dobrih praks iz tujine.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si