Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, prijava Obzorje 2020

Predavanje at an event "Učinkovito vodenje mednarodnih raziskovalnih projektov s poudarkom na obzorju 2020, Maribor, 14. april 2015", Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija (2015)

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

Udeleženci so se uvodoma seznanili z Arhivom družboslovnih podatkov. V nadaljevanju pa s prednostmi odprtega dostopa ter zahtevami Obzorja 2020, ki za udeležence pilotnega projekta predvideva načrtovano ravnanje z razisokovalnimi podatki. V zadnjem delu so bila predstavljena tudi pričakovanja oz. zahteve ADP, kadar gre za oddajo podatkov s strani dajalca. Ter primeri dobrih praks iz tujine.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: