Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce

E-publikacija "Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce, 2015", Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija (2015)

COBISS-ID: 277831424
ISBN: 978-961-235-721-4 (pdf)
URN: URN:NBN:SI:doc-06SLBVXX

Avtorji:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

Priročnik je namenjen vsem, ki se v raziskovalnem procesu ukvarjajo z ustvarjanjem podatkov. Razdeljen je v tri poglavja. Prvo poglavje pojasni, kaj so razlogi za odprti dostop oz. deljenje podatkov ter kakšna so načela in koristi odprtega dostopa. V osrednjem poglavju se raziskovalec seznani s tremi ključnimi točkami ravnanja z raziskovalnimi podatki. V prvi točki je pojasnjeno ravnanje s podatki v fazi načrtovanja in ustvarjanja. V drugi se raziskovalec seznani s tem, kako podatke izročiti v podatkovno središče. Tretja točka pojasni koncept podatkovne objave, s katero podatki postanejo dostopni drugim raziskovalcem. V zaključnem poglavju se raziskovalci seznanijo z nadaljnjo podporo, ki jim je na voljo pri ravnanju s podatki. Na koncu so priložene smernice arhivskega standarda "Data Seal of Approval", s katerimi so opredeljene vloge ustvarjalcev podatkov, podatkovnih središč in uporabnikov podatkov.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si