Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce

E-publikacija "Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce, 2015", Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija (2015)

COBISS-ID: 277831424
ISBN: 978-961-235-721-4 (pdf)
URN: URN:NBN:SI:doc-06SLBVXX

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Priročnik je namenjen vsem, ki se v raziskovalnem procesu ukvarjajo z ustvarjanjem podatkov. Razdeljen je v tri poglavja. Prvo poglavje pojasni, kaj so razlogi za odprti dostop oz. deljenje podatkov ter kakšna so načela in koristi odprtega dostopa. V osrednjem poglavju se raziskovalec seznani s tremi ključnimi točkami ravnanja z raziskovalnimi podatki. V prvi točki je pojasnjeno ravnanje s podatki v fazi načrtovanja in ustvarjanja. V drugi se raziskovalec seznani s tem, kako podatke izročiti v podatkovno središče. Tretja točka pojasni koncept podatkovne objave, s katero podatki postanejo dostopni drugim raziskovalcem. V zaključnem poglavju se raziskovalci seznanijo z nadaljnjo podporo, ki jim je na voljo pri ravnanju s podatki. Na koncu so priložene smernice arhivskega standarda "Data Seal of Approval", s katerimi so opredeljene vloge ustvarjalcev podatkov, podatkovnih središč in uporabnikov podatkov.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si