Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce

E-publikacija "Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce, 2015", Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija (2015)

COBISS-ID: 277831424
ISBN: 978-961-235-721-4 (pdf)
URN: URN:NBN:SI:doc-06SLBVXX

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Priročnik je namenjen vsem, ki se v raziskovalnem procesu ukvarjajo z ustvarjanjem podatkov. Razdeljen je v tri poglavja. Prvo poglavje pojasni, kaj so razlogi za odprti dostop oz. deljenje podatkov ter kakšna so načela in koristi odprtega dostopa. V osrednjem poglavju se raziskovalec seznani s tremi ključnimi točkami ravnanja z raziskovalnimi podatki. V prvi točki je pojasnjeno ravnanje s podatki v fazi načrtovanja in ustvarjanja. V drugi se raziskovalec seznani s tem, kako podatke izročiti v podatkovno središče. Tretja točka pojasni koncept podatkovne objave, s katero podatki postanejo dostopni drugim raziskovalcem. V zaključnem poglavju se raziskovalci seznanijo z nadaljnjo podporo, ki jim je na voljo pri ravnanju s podatki. Na koncu so priložene smernice arhivskega standarda "Data Seal of Approval", s katerimi so opredeljene vloge ustvarjalcev podatkov, podatkovnih središč in uporabnikov podatkov.

Related materials: