Praktični del: preizkus orodja in seznanjanje z navodili

Predavanje na dogodku "Seminar za raziskovalce: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priprava, izročitev, spravilo, Ljubljana, 10. december 2014", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2014)

Avtorji:

BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

V prvem delu predstavitve so se udeleženci seznanili z zahtevami po odprtem dostopu, ki jih postavlja nov okvirni program za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020. V nadaljevanju so bile predstavljene zahteve, ki jih je potrebno izpolniti za predajo podatkov v ADP. V zadnjem delu so se udeleženci seznanili z orodjem, ki je lahko v pomoč pri pripravi načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki (data management planning).

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si