Praktični del: preizkus orodja in seznanjanje z navodili

Predavanje at an event "Seminar za raziskovalce: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priprava, izročitev, spravilo, Ljubljana, 10. december 2014", Ljubljana, Slovenija (2014)

Authors:

BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

V prvem delu predstavitve so se udeleženci seznanili z zahtevami po odprtem dostopu, ki jih postavlja nov okvirni program za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020. V nadaljevanju so bile predstavljene zahteve, ki jih je potrebno izpolniti za predajo podatkov v ADP. V zadnjem delu so se udeleženci seznanili z orodjem, ki je lahko v pomoč pri pripravi načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki (data management planning).

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si