Politike dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Predavanje at an event "Seminar za raziskovalce: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priprava, izročitev, spravilo, Ljubljana, 10. december 2014", Ljubljana, Slovenija (2014)

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

V prispevku so predstavljena izhodišča in mednarodne spodbude za razvoj politik dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji. V nadaljevanju je prikazan tradicionalni vs. sodobni način ravnanja z raziskovalnimi podatki. Ter v zaključku še odgovor na vprašanje, kak je namen politik.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si