Introductory Exercise: Establish extent of precarious employment in EU countries and explore potential for comparative analysis

Predavanje at an event "Fourth DwB Training Course: Working with data from official statistics in Europe –particularly the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), 18. september 2014", Data without Boundaries (DwB), Ljubljana, Slovenija (2014)

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

Uvodne naloge praktičnega dela seminarja mednarodne Ankete o delovni sili so bile namenjene seznanitvi s programskimi stavki SPSS in kako se lotiti priprave podatkov, prilagoditve uteži ter pregledovalnih analiz mednarodnih podatkov. Vsebina vaj se je dotikala različnih indikatorjev prekarnih zaposlitev v mednarodni primerjavi. Nakazane so bile različne strategije primerjalne analize, ali z osredotočenjem na posebnosti posameznih držav ali z iskanjem skupne pojasnitve, ki vključuje tako mikro kot makro nivo.

Related materials: