Introductory Exercise: Establish extent of precarious employment in EU countries and explore potential for comparative analysis

Predavanje na dogodku "Fourth DwB Training Course: Working with data from official statistics in Europe –particularly the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), 18. september 2014", Data without Boundaries (DwB), Ljubljana, Slovenija (2014)

Avtorji:

ŠTEBE, Janez

Povzetek:

Uvodne naloge praktičnega dela seminarja mednarodne Ankete o delovni sili so bile namenjene seznanitvi s programskimi stavki SPSS in kako se lotiti priprave podatkov, prilagoditve uteži ter pregledovalnih analiz mednarodnih podatkov. Vsebina vaj se je dotikala različnih indikatorjev prekarnih zaposlitev v mednarodni primerjavi. Nakazane so bile različne strategije primerjalne analize, ali z osredotočenjem na posebnosti posameznih držav ali z iskanjem skupne pojasnitve, ki vključuje tako mikro kot makro nivo.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si