Introductory Exercise: Establish extent of precarious employment in EU countries and explore potential for comparative analysis

Predavanje at an event "Fourth DwB Training Course: Working with data from official statistics in Europe –particularly the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), 18. september 2014", Data without Boundaries (DwB), Ljubljana, Slovenija (2014)

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

Uvodne naloge praktičnega dela seminarja mednarodne Ankete o delovni sili so bile namenjene seznanitvi s programskimi stavki SPSS in kako se lotiti priprave podatkov, prilagoditve uteži ter pregledovalnih analiz mednarodnih podatkov. Vsebina vaj se je dotikala različnih indikatorjev prekarnih zaposlitev v mednarodni primerjavi. Nakazane so bile različne strategije primerjalne analize, ali z osredotočenjem na posebnosti posameznih držav ali z iskanjem skupne pojasnitve, ki vključuje tako mikro kot makro nivo.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si