DDI Data Description Statistics Protection Software

Predavanje na dogodku "Privacy in Statistical Databases 2014, 18. september 2014", UNESCO Chair in Data Privacy, Eivissa, Španija (2014)

COBISS-ID: 33112925

Avtorji:

KOČAR, Sebastian

Povzetek:

Ena izmed možnosti za promocijo mikropodatkov uradne statistike je distribucija deskriptivnih statistik za spremenljivke iz nezaščitenih podatkovnih datotek na spletni strani. Ker pa so te informacije javno dostopne, je agregirane podatke smiselno zaščititi. V ta namen je bilo sprogramirano orodje za avtomatizirano zaščito podatkov, ki vključuje tehnike, podobne tistim pri zaščiti mikropodatkov in tabelarnih podatkov: izbris spremenljivk, zaščita statistik številskih spremenljivk, agregacija, rekodiranje in zaščita nizkih frekvenc pri vrednostih kategoričnih spremenljivk.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si