DDI Data Description Statistics Protection Software

Predavanje at an event "Privacy in Statistical Databases 2014, 18. september 2014", UNESCO Chair in Data Privacy, Eivissa, Španija (2014)

COBISS-ID: 33112925

Authors:

KOČAR, Sebastian

Abstract:

Ena izmed možnosti za promocijo mikropodatkov uradne statistike je distribucija deskriptivnih statistik za spremenljivke iz nezaščitenih podatkovnih datotek na spletni strani. Ker pa so te informacije javno dostopne, je agregirane podatke smiselno zaščititi. V ta namen je bilo sprogramirano orodje za avtomatizirano zaščito podatkov, ki vključuje tehnike, podobne tistim pri zaščiti mikropodatkov in tabelarnih podatkov: izbris spremenljivk, zaščita statistik številskih spremenljivk, agregacija, rekodiranje in zaščita nizkih frekvenc pri vrednostih kategoričnih spremenljivk.

Related materials: