Vodič po Nesstarju

Priročnik Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija (2013)

Avtorji:

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Povzetek:

Vodič je namenjen uporabnikom podatkovnega gradiva, dostopnega preko Arhiva družboslovnih podatkov. Raziskovalec uporabnik bo v njem našel navodila, kje in kako poiskati ustrezne informacije o raziskavi, kako pregledovati metapodatke in opise spremenljivk, kako izvajati analizo podatkov s pomočjo orodja Nesstar, kako podatkovne datoteke in opise raziskav prenesti na svoj računalnik. Seznanil se bo z načinoma enostavnega in naprednega iskanja.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si