Nastavki odprtih podatkovnih zbirk kot podlaga za družboslovno in humanistično raziskovanje

Članek "Glasnik Slovenskega etnološkega društva", Slovensko etnološko društvo, 54 / 1,2, 8-16, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 6725378

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja

Abstract:

Izvleček: Odprt dostop do raziskovalnih podatkov na vseh področjih znanosti prinaša nove pristope in na njih temelječa spoznanja. Avtorja nakažeta, kako večja količina in kakovost podatkov, njihova dostopnost, možnosti analiz in interdisciplinarno povezovanje odzvanjajo v humanistiki in družboslovju. Razmere dodatno osvetlita z analizo intervjujev, opravljenih med slovenskimi raziskovalci in nosilci podatkovnih storitev. Podrobneje poudarita prednosti, ki jih prinašajo odprte podatkovne zbirke. Ključne besede: odprti podatki, raziskovalna infrastruktura, podatkovne storitve, digitalna humanistika in družboslovje

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si