Nastavki odprtih podatkovnih zbirk kot podlaga za družboslovno in humanistično raziskovanje

Članek "Glasnik Slovenskega etnološkega društva", Slovensko etnološko društvo, 54 / 1,2, 8-16, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 6725378

Avtorji:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja

Povzetek:

Izvleček: Odprt dostop do raziskovalnih podatkov na vseh področjih znanosti prinaša nove pristope in na njih temelječa spoznanja. Avtorja nakažeta, kako večja količina in kakovost podatkov, njihova dostopnost, možnosti analiz in interdisciplinarno povezovanje odzvanjajo v humanistiki in družboslovju. Razmere dodatno osvetlita z analizo intervjujev, opravljenih med slovenskimi raziskovalci in nosilci podatkovnih storitev. Podrobneje poudarita prednosti, ki jih prinašajo odprte podatkovne zbirke. Ključne besede: odprti podatki, raziskovalna infrastruktura, podatkovne storitve, digitalna humanistika in družboslovje

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si