Aktualnost mednarodne primerjalne raziskave volilnih sistemov v časih družbene krize

Prispevek v zborniku "Vrednote v prehodu VIII. Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah, 2014", Wien; Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, Str. 385 - 399, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 32523869
ISSN: 978-961-235-675-0

Avtorji:

ŠTEBE, Janez

Povzetek:

V prispevku je prikazana Primerjalna raziskava volilnih sistemov (CSES). Izpostavljene so njene posebnosti glede zasnove, izvedbe in dostopa do podatkov. Na tej podlagi je podana ocena uporabnosti mednarodnih podatkov za samostojne analize s poudarkom na vključitvi Slovenije kot primera. Projekt CSES je bil izveden v štirih svojsko vsebinsko zasnovanih modulih, v pripravi pa je peti. Slovenija ima v okviru projekta Slovensko javno mnenje za vsak modul narejeno vsaj eno izvedbo, s tem pa so odprte možnosti za različne teoretsko spodbujene analize.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si