Aktualnost mednarodne primerjalne raziskave volilnih sistemov v časih družbene krize

Prispevek v zborniku "Vrednote v prehodu VIII. Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah, 2014", Wien; Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, Str. 385 - 399, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 32523869
ISSN: 978-961-235-675-0

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

V prispevku je prikazana Primerjalna raziskava volilnih sistemov (CSES). Izpostavljene so njene posebnosti glede zasnove, izvedbe in dostopa do podatkov. Na tej podlagi je podana ocena uporabnosti mednarodnih podatkov za samostojne analize s poudarkom na vključitvi Slovenije kot primera. Projekt CSES je bil izveden v štirih svojsko vsebinsko zasnovanih modulih, v pripravi pa je peti. Slovenija ima v okviru projekta Slovensko javno mnenje za vsak modul narejeno vsaj eno izvedbo, s tem pa so odprte možnosti za različne teoretsko spodbujene analize.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si