Priprava mikropodatkov in metapodatkov ankete o delovni sili v sodelovanju Arhiva družboslovnih podatkov in Statističnega urada Republike Slovenije

Prispevek v zborniku "BILTEN Statističnega društva Slovenije", Statistično društvo Slovenije, 57/XXXVI, 22-23, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33126493
ISSN: 1408-3272

Authors:

KOČAR, Sebastian

Abstract:

V prispevku je na kratko predstavljen pomen podatkov uradne statistike za družboslovno raziskovanje in aktivnosti, ki so že bile opravljene v smeri, da bi ti podatki bili čim bolj dostopni za raziskovalce.

Related materials: