Priprava mikropodatkov in metapodatkov ankete o delovni sili v sodelovanju Arhiva družboslovnih podatkov in Statističnega urada Republike Slovenije

Prispevek v zborniku "BILTEN Statističnega društva Slovenije", Statistično društvo Slovenije, 57/XXXVI, 22-23, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33126493
ISSN: 1408-3272

Avtorji:

KOČAR, Sebastian

Povzetek:

V prispevku je na kratko predstavljen pomen podatkov uradne statistike za družboslovno raziskovanje in aktivnosti, ki so že bile opravljene v smeri, da bi ti podatki bili čim bolj dostopni za raziskovalce.

Povezane vsebine:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si