Priprava mikropodatkov in metapodatkov ankete o delovni sili v sodelovanju Arhiva družboslovnih podatkov in Statističnega urada Republike Slovenije

Prispevek v zborniku "BILTEN Statističnega društva Slovenije", Statistično društvo Slovenije, 57/XXXVI, 22-23, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33126493
ISSN: 1408-3272

Avtorji:

KOČAR, Sebastian

Povzetek:

V prispevku je na kratko predstavljen pomen podatkov uradne statistike za družboslovno raziskovanje in aktivnosti, ki so že bile opravljene v smeri, da bi ti podatki bili čim bolj dostopni za raziskovalce.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si