Priprava mikropodatkov in metapodatkov ankete o delovni sili v sodelovanju Arhiva družboslovnih podatkov in Statističnega urada Republike Slovenije

Prispevek v zborniku "BILTEN Statističnega društva Slovenije", Statistično društvo Slovenije, 57/XXXVI, 22-23, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33126493
ISSN: 1408-3272

Authors:

KOČAR, Sebastian

Abstract:

V prispevku je na kratko predstavljen pomen podatkov uradne statistike za družboslovno raziskovanje in aktivnosti, ki so že bile opravljene v smeri, da bi ti podatki bili čim bolj dostopni za raziskovalce.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si