Odprti podatki – Načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Prispevek v zborniku "Bilten", Statistično društvo Slovenije, 57/XXXVI, 21-22, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33127005
ISSN: 1408-3272
URN: URN:NBN:SI:DOC-US3XRRB2

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

V prispevku je na kratko predstavljeno zaključno poročilo projekta Odprti podatki. Govori o ciljih in o korakih na poti k vzpostavljanju sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podaktov v Sloveniji.

Related materials: