Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce. Sekundarna raba podatkov, metapodatki in mikropodatki

Predavanje ADP at an event "Predavanje za študente FDV, 26. maj 2014", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33122909

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

Arhiv družboslovnih podatkov je nacionalni ponudnik storitev za delov z družboslovnimi podatki, pri čemer so njegove naloge predvsem prevzem raziskovalnih podatkov, digitalno skrbništvo, urejanje mikropodatkov in opremljanje z metapodatki ter posredovanje podatkov uporabnikom – tudi podatkov uradne statistike. Mikropodatki Statističnega urada Republike Slovenije so izredno kakovostni in predstavljajo dobro osnovo za podporo pri študiju. Kot sekundarni podatki imajo številne prednosti v primerjavi s podatki, ki jih študenti zbirajo sami.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Census of Population, Households and Housing in the Republic of Slovenia in 2002, Public Use Microdata Sample : 5- Percent Sample of Individuals, Dwellings and Buildings, SURS