Vloga knjižničarske stroke v okolju odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Predavanje at an event "4. srečanje članov konzorcijev CTK, 3. april 2014", CTK, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33125725

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

V prispevku so podrobneje predstavljeni raziskovalni podatki in življenjski krog podatkov, znotraj le-tega pa vloga knjižničarjev. Med njimi tudi podpora, ki jo raziskovalci lahko nudijo raziskovalcem ob pripravi načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: