Zagotavljanje odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v svetu in Sloveniji

Predavanje na dogodku "Kongres DIGITALNE VSEBINE: nastanek, hranjenje, dostop, 6. junij 2014", NUK, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33118045

Avtorji:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja

Povzetek:

V prispevku smo predstavili nekatere pomembnejše zglede in pobude iz mednarodnega okolja glede odprtega dostopa do raziskovalnih pdoatkov, vključno s politikami Evropske komisije pri sklicu novega Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije ''Obzorje 2020'' ter aktivnosti njenih delovnih skupin. Izhajajoč iz tega smo predstavili predlog politik in akcijski načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Predstavili smo, ki jih za vse vpletene prinaša implementacija akcijskega načrta ter ob opori na rezultate projekta Odprti podatki nakazali možne izhode.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si