Zagotavljanje odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v svetu in Sloveniji

Predavanje at an event "Kongres DIGITALNE VSEBINE: nastanek, hranjenje, dostop, 6. junij 2014", NUK, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33118045

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja

Abstract:

V prispevku smo predstavili nekatere pomembnejše zglede in pobude iz mednarodnega okolja glede odprtega dostopa do raziskovalnih pdoatkov, vključno s politikami Evropske komisije pri sklicu novega Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije ''Obzorje 2020'' ter aktivnosti njenih delovnih skupin. Izhajajoč iz tega smo predstavili predlog politik in akcijski načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Predstavili smo, ki jih za vse vpletene prinaša implementacija akcijskega načrta ter ob opori na rezultate projekta Odprti podatki nakazali možne izhode.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si