Podatkovni viri za raziskovanje na področju trga dela. Anketa o delovni sili 2010 PUF, serija raziskav ADS in druge sorodne raziskave

Predavanje ADP na dogodku "Delavnica. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene, 6. februar 2014", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33127517

Avtorji:

KOČAR, Sebastian

Povzetek:

V sodelovanju med Arhivom družboslovnih podatkov in Statističnim uradom Republike Slovenije so bili od leta 2012 pripravljeni številni podatki za raziskovalce in študente. Na področju trga dela so na voljo mikropodatki in metapodatki Ankete o delovni sili za obdobje od leta 2001 do leta 2011, poleg tega pa še anonimizirana mikropodatkovna datoteka Ankete o delovni sili 2010. Pripravljena je bila z namenom širše distribucije mikropodatkov manj zahtevnim uporabnikom, med katere prištevamo tudi dodiplomske in podiplomske študente, ki si želijo enostavnejšega dostopa do mikropodatkov uradne statistike. Datoteka je bila skrbno pripravljena z najnovejšimi anonimizacijskimi metodami in tehnikami, zato se je ohranila visoka kakovost mikropodatkov z ohranitvijo enakih deskriptivnih rezultatov pri ključnih spremenljivkah. Zato je primerna tudi za bolj zahtevno raziskovanje. Poleg anonimizirane datoteke ADS 2010 pa ADP distribuira tudi druge mikropodatke s področja trga dela ter sorodnih disciplin: Anketa o delovni sili 1997-2000, Upravljanje človeških virov (2004-2008), Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih 2011, Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, 2011 itd.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si