Podatkovni viri za raziskovanje na področju trga dela. Anketa o delovni sili 2010 PUF, serija raziskav ADS in druge sorodne raziskave

Predavanje ADP at an event "Delavnica. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene, 6. februar 2014", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33127517

Authors:

KOČAR, Sebastian

Abstract:

V sodelovanju med Arhivom družboslovnih podatkov in Statističnim uradom Republike Slovenije so bili od leta 2012 pripravljeni številni podatki za raziskovalce in študente. Na področju trga dela so na voljo mikropodatki in metapodatki Ankete o delovni sili za obdobje od leta 2001 do leta 2011, poleg tega pa še anonimizirana mikropodatkovna datoteka Ankete o delovni sili 2010. Pripravljena je bila z namenom širše distribucije mikropodatkov manj zahtevnim uporabnikom, med katere prištevamo tudi dodiplomske in podiplomske študente, ki si želijo enostavnejšega dostopa do mikropodatkov uradne statistike. Datoteka je bila skrbno pripravljena z najnovejšimi anonimizacijskimi metodami in tehnikami, zato se je ohranila visoka kakovost mikropodatkov z ohranitvijo enakih deskriptivnih rezultatov pri ključnih spremenljivkah. Zato je primerna tudi za bolj zahtevno raziskovanje. Poleg anonimizirane datoteke ADS 2010 pa ADP distribuira tudi druge mikropodatke s področja trga dela ter sorodnih disciplin: Anketa o delovni sili 1997-2000, Upravljanje človeških virov (2004-2008), Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih 2011, Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, 2011 itd.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si