Uvodna predstavitev delavnice. Arhiv družboslovnih podatkov in dostop do podatkov, pomen vključitve mikropodatkov v študijski proces in cilji z vidika ADP

Predavanje ADP na dogodku "Delavnica. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene, 6. februar 2014", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33127773

Avtorji:

ŠTEBE, Janez

Povzetek:

Arhiv družboslovnih podatkov je nacionalni ponudnik storitev za delov z družboslovnimi podatki, pri čemer so njegove naloge predvsem prevzem raziskovalnih podatkov, digitalno skrbništvo, urejanje mikropodatkov in opremljanje z metapodatki ter posredovanje podatkov uporabnikom. Od leta 2012 pa poteka tudi bolj poglobljeno sodelovanje s Statističnim uradom Republike Slovenije, čigar cilj je narediti mikropodatke iz statističnih raziskovanj uradne statistike bolj dostopne v študijske in raziskovalne namene. Mikropodatki Statističnega urada so namreč visoke kakovosti in predstavljajo dobro osnovo za podporo pri študiju. Pri vsebinskih predmetih lahko z njihovo vključitvijo v študijski proces krepimo metodološko in statistično pismenost študentov, pri statističnih in metodoloških predmetih pa veščine uporabe znanj na družboslovno zanimivih problemih iz resničnega življenja. Podatki Ankete o delovni sili so tako eden izmed dragocenih virov z neizčrpnim potencialom in so kot taki premalo izkoriščeni. Zato Arhiv družboslovnih podatkov v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije visokošolskim predavateljem ponuja podporo pri uvajanju dela na mikropodatkih Ankete o delovni sili pri študiju.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si