Uvodna predstavitev delavnice. Arhiv družboslovnih podatkov in dostop do podatkov, pomen vključitve mikropodatkov v študijski proces in cilji z vidika ADP

Predavanje ADP at an event "Delavnica. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene, 6. februar 2014", Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 33127773

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

Arhiv družboslovnih podatkov je nacionalni ponudnik storitev za delov z družboslovnimi podatki, pri čemer so njegove naloge predvsem prevzem raziskovalnih podatkov, digitalno skrbništvo, urejanje mikropodatkov in opremljanje z metapodatki ter posredovanje podatkov uporabnikom. Od leta 2012 pa poteka tudi bolj poglobljeno sodelovanje s Statističnim uradom Republike Slovenije, čigar cilj je narediti mikropodatke iz statističnih raziskovanj uradne statistike bolj dostopne v študijske in raziskovalne namene. Mikropodatki Statističnega urada so namreč visoke kakovosti in predstavljajo dobro osnovo za podporo pri študiju. Pri vsebinskih predmetih lahko z njihovo vključitvijo v študijski proces krepimo metodološko in statistično pismenost študentov, pri statističnih in metodoloških predmetih pa veščine uporabe znanj na družboslovno zanimivih problemih iz resničnega življenja. Podatki Ankete o delovni sili so tako eden izmed dragocenih virov z neizčrpnim potencialom in so kot taki premalo izkoriščeni. Zato Arhiv družboslovnih podatkov v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije visokošolskim predavateljem ponuja podporo pri uvajanju dela na mikropodatkih Ankete o delovni sili pri študiju.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

 ADP ACTIVITIES
11. January 2024 | Online

Spletni seminar: Evropski oblak odprte znanosti (EOSC)

27. November 2023 | Ljubljana, Slovenia

15. Evropska konferenca uporabnikov DDI letos v Sloveniji

 CONFERENCES AND EVENTS
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si