Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene

Organizacija dogodka "Delavnica. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene, 6. februar 2014", Ljubljana, Slovenija (2014)

Authors:

ŠTEBE, Janez
KOČAR, Sebastian

Abstract:

Arhiv družboslovnih podatkov je v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije v sklopu promocije uporabe mikropodatkov uradne statistike pripravil delavnico za visokošolske predavatelje. Namenjena je bila tistim pedagogom, ki so bili zainteresirani za uporabo raziskovalnih mikropodatkov pri delu s študenti. Z vključitvijo praktičnega dela na mikropodatkih se namreč lahko poveča zanimivost visokošolskih predavanj, razširi nabor pridobljenih znanj ter s tem dvigne kakovost študija. Na delavnici, ki je bila organizirana na Fakulteti za družbene vede, so bile predstavljene možnosti vključevanja mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijski proces. Aktualni mikropodatki Ankete o delovni sili, ki so ob registraciji uporabnika dostopni na spletni strani ADP, so bili skrbno pripravljeni tudi z namenom praktičnega uvajanja v raziskovalno delo pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog. Delavnica je predstavljala izhodišče za kasnejšo vključitev mikropodatkov v pedagoški proces, pri čemer je bila predavateljem predstavljena možnost podpore obeh organizacij pri uvedbi dela s podatki.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si