Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene

Organizacija dogodka "Delavnica. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene, 6. februar 2014", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2014)

Avtorji:

ŠTEBE, Janez
KOČAR, Sebastian

Povzetek:

Arhiv družboslovnih podatkov je v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije v sklopu promocije uporabe mikropodatkov uradne statistike pripravil delavnico za visokošolske predavatelje. Namenjena je bila tistim pedagogom, ki so bili zainteresirani za uporabo raziskovalnih mikropodatkov pri delu s študenti. Z vključitvijo praktičnega dela na mikropodatkih se namreč lahko poveča zanimivost visokošolskih predavanj, razširi nabor pridobljenih znanj ter s tem dvigne kakovost študija. Na delavnici, ki je bila organizirana na Fakulteti za družbene vede, so bile predstavljene možnosti vključevanja mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijski proces. Aktualni mikropodatki Ankete o delovni sili, ki so ob registraciji uporabnika dostopni na spletni strani ADP, so bili skrbno pripravljeni tudi z namenom praktičnega uvajanja v raziskovalno delo pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog. Delavnica je predstavljala izhodišče za kasnejšo vključitev mikropodatkov v pedagoški proces, pri čemer je bila predavateljem predstavljena možnost podpore obeh organizacij pri uvedbi dela s podatki.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si