Uporaba gradiv Evropske družboslovne raziskave

Predavanje ADP na dogodku "Predavanje pri predmetu Evropska stališča in vrednote (FDV, UL). 20. marec 2014", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 32669789

Avtorji:

VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

Na predavanju bomo predstavili gradivo, ki je uporabnikom dostopno na spletni strani Evropske družboslovne raziskave (dostop do posameznih gradiv, primerov, bibliografije, teoretskih konceptov in podobno). Razjasnili bomo pojme pomembne pri analizah tovrstnih podatkov, kot je utež. Nekaj bomo rekli o možnostih, ki jo aplikacija Nesstar ponuja naprednim uporabnikom, kot sta korelacija in regresija in možnost kartografskega prikaza rezultatov.
Poleg omenjenega bomo študente seznanili tudi z možnostjo dostopa do drugih mednarodnih raziskav, zlasti tistih, ki jih hrani GESIS in pokazali možnost kartografskih prikazov na spletni strani Atlasa Evropskih vrednot.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si