Uporaba gradiv Evropske družboslovne raziskave

Predavanje ADP at an event "Predavanje pri predmetu Evropska stališča in vrednote (FDV, UL). 20. marec 2014", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija (2014)

COBISS-ID: 32669789

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Na predavanju bomo predstavili gradivo, ki je uporabnikom dostopno na spletni strani Evropske družboslovne raziskave (dostop do posameznih gradiv, primerov, bibliografije, teoretskih konceptov in podobno). Razjasnili bomo pojme pomembne pri analizah tovrstnih podatkov, kot je utež. Nekaj bomo rekli o možnostih, ki jo aplikacija Nesstar ponuja naprednim uporabnikom, kot sta korelacija in regresija in možnost kartografskega prikaza rezultatov.
Poleg omenjenega bomo študente seznanili tudi z možnostjo dostopa do drugih mednarodnih raziskav, zlasti tistih, ki jih hrani GESIS in pokazali možnost kartografskih prikazov na spletni strani Atlasa Evropskih vrednot.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Study circles 2010, Monitoring activities, ACS