Ravnanje z raziskovalnimi podatki

Predavanje ADP at an event "Delavnica ADP. Ravnanje z raziskovalnimi podatki, 18. december 2013", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2013)

COBISS-ID: 32678493

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena
BEZJAK, Sonja
OJSTERŠEK, Maja

Abstract:

Na delavnici Ravnanje z raziskovalnimi podatki smo udeležence seznanili z Načrtom ravnanja z raziskovalnimi podatki (ti. data management plan). Govorili smo o odprtem dostopu do raziskovalnih podatkov, pri čemer smo izpostavili tako mednarodne pobude, kot predstavili stanje v Sloveniji. V nadaljevanju delavnice smo udeležence seznanili z delom z raziskovalnimi podatki in pripadajočim gradivom. Predvsem smo govorili o ustrezni pripravi in dokumentiranju vsebin. Predstavili smo nekaj predlogov priporočenih formatov datotek za potrebe dolgotrajnega ohranjanja podatkov in ostalih gradiv. V zaključku smo nekaj časa namenili še deljenju podatkov, v povezavi z etiko, potrebnimi soglasji in avtorskimi pravicami.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Slovene Public Opinion 2004/1, European Election Survey - ESS, CJMMK