Napredne tehnologije za razvoj raziskovalne podatkovne infrastrukture v Sloveniji. Odprti podatki. Tretja delavnica

Predavanje at an event "Delavnica 3. Napredne tehnologije za vzpostavitev podatkovne infrastrukture v Sloveniji, 22. maj 2013", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2013)

COBISS-ID: 32724573

Authors:

ŠTEBE, Janez

Abstract:

Na delavnici smo obravnavali pomen tehnoloških rešitev kot vmesne opreme, ki lahko olajša izmenjavo podatkov med raziskovalci – ustvarjalci podatkov, ponudniki podatkovnih storitev in raziskovalci – uporabniki podatkov.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: