Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi. 15. marec 2013. Poročilo z delavnice

Poročilo "Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi, 15. marec 2013, Poročilo z delavnice, 2013", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2013)

COBISS-ID: 32723805

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
LUŽAR, Sanja

Abstract:

V poročilu so predstavljena mnenja udeležencev delavnice, ki so - izhajajoč iz svojega znanstveno-raziskovalnega okolja - podali kritične poglede in mnenja na predlog politik.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: