Prototip povezovanja knjižničnega kataloga in elektronsko dostopnih gradiv arhiva družboslovnih podatkov = Hyperlinks betwen library catalogue and social science data archives on-line materials prototype

Članek "Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju / Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Portorož, 24.-26. oktober 2005 / = Professional Conference of Union of Associations of Slovene Librarians, Portorož, October 24-26, 2005", Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Str. 317 - 318, Ljubljana (2005)

COBISS-ID: 224759296
ISSN: 961-90557-7-2

Authors:

ŠTEBE, Janez

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si