Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021

Basic Study Information

ADP - IDNo: OPSIDP21
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_OPSIDP21_V1
Main author(s):
 • Slavec, Ana
 • Moreno Torres, Miguel
 • Stern, Tobias
Co-workers:
 • Popowicz, Martin
Data file producer:
INNORENEW - InnoRenew CoE (Izola, Slovenija; december, 2021)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

BI-AT/20-21-006; Z5-1879 (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: podnebne spremembe, inovacijske aktivnosti, gozdno-lesni sektor, geografski trg, strategija obvladovanja tveganj, strategija, podnebna politika, klimatske spremembe, proizvod

Keywords ELSST:
PODNEBNA SPREMEMBA, INOVACIJA, PODNEBJE, IZDELEK, STRATEGIJA, PODJETJE

Topic Classification CESSDA
Gospodarski sistemi in razvoj
Okolje in varstvo okolja
Topic Classification CERIF
Lesna, kašna in papirna tehnologija
Topic Classification ADP
STALIŠČA DO KLIMATSKIH SPREMEMB
VPLIV KLIMATSKIH SPREMEMB NA PODJETJE
INOVACIJSKE DEJAVNOSTI PODJETIJ
INFORMACIJE O PODJETJU


Abstract:

Raziskava o odnosu slovenskih in avstrijskih podjetij do podnebnih sprememb in njihovih inovacijskih aktivnostih. Namen raziskave je bil razumeti vpliv podnebnih sprememb na podjetja v gozdno-lesnem sektorju, odnos podjetij do podnebnih sprememb in njihovo motivacijo za delovanje v zvezi s podnebnimi spremembami ter kako podnebne spremembe podjetja spodbujajo k razvoju novih strategij, postopkov ali produktov. Podatkovna datoteka je v angleškem jeziku in zajema tudi podatke o podjetjih iz drugih administrativnih virov: register Bizi.si (SI) in Firmeninfo.at (AT). Podatki se nanašajo na različna časovna obdobja, in sicer na sedanjost (čas izvajanja ankete) in preteklost (obdobje 2016-2018 ali obdobje 2018 do 2020).

Methodology


Collection date: 1. junij 2021 - 6. oktober 2021
Date of production: 2021-12
Country: Slovenija, Avstrija
Geographic coverage:

Slovenija

Avstrija

Unit of analysis:

Organizacija/Institucija

Universe:

Aktivna podjetja v izbranih proizvodnih in drugih dejavnostih (na podlagi registrov Bizi.si - SI oz. Firmeninfo.at - AT)

Excluded:

Podjetja brez elektronske pošte.

Data collected by:

InnoRenew CoE

Universität Graz = Univerza v Gradcu

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Kot vzorčni okvir je bil uporabljen register Bizi.si za Slovenijo in Firmeninfo.at za Avstrijo. V vzorec je bila zajeta celotna populacija podjetij v gozdno-lesni vrednostni verigi, katerih dejavnost po NACE kodi je: Gozdarstvo, Lesna industrija, Papirna industrija, Pohištvena industrija, Gradbeništvo, Trgovina in Druga industrijska dejavnost. V primeru Avstrije je bilo obdobje zajetja maj oz. junij 2021, v primeru Slovenije pa januar 2019, za podjetja, ki so bila ustanovljena do konca leta 2018 ter maj 2021 za podjetja ustanovljena v letih 2019 in 2020.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Attitudes towards climate change and innovation activities of Slovenian and Austrian companies in the forest-wood sector, 2021 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Slavec, Ana; Moreno Torres, Miguel; Stern, Tobias

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 112
 • number of units: 293

License: ccby

Version: 23. december 2022

Additional information:

1) Podatki iz registra Bizi.si in Firmeninfo.at (region, yreg, legfor, nemply, sector) so na voljo le na zahtevo. = Data from Bizi.si in Firmeninfo.at registry (region, yreg, legfor, nemply, sector) are available upon request. 2) Opombe za spremenljivko sector: a) dejavnost_Gradnja (40) - V Avstriji gre za specializirane gradbene dejavnosti (F43), v Sloveniji pa za gradnjo stavb (F41). b) dejavnost_ Trgovina (45) - Slovenija je omejena le na veleprodajo lesa, gradbenega materiala in sanitarne opreme (G46.7), Avstrija pa vključuje širšo trgovino na debelo (G46) in tudi trgovino na drobno (G47). c) dejavnost _Drugo (97) - Opomba: V Sloveniji to vključuje drugo proizvodnjo (C32), v Avstriji pa drugo rudarstvo (B8), proizvodnjo kemikalij in kemičnih izdelkov (C20), proizvodnjo izdelkov iz gume in plastičnih mas (C22), proizvodnjo kovinskih izdelkov. (C25), zbiranje, obdelava in odstranjevanje odpadkov (E38), kopenski promet in transport po cevovodih (H49), strežba hrane in pijače (I56), dejavnosti sedežev (M70), arhitekturne in inženirske dejavnosti (M71), ter oglaševanje in tržne raziskave (M73). = Notes for variable sector: a) Sector_Construction (40) - In Austria it is specialised construction activities (F43), while in Slovenia it is construction of buildings (F41). b) Sector_Trade (45) - Slovenia is limited only to wholsale of wood, construction materials and sanitary equipment (G46.7), while Austria includes wider wholsale trade (G46) and also retail trade (G47). c) Sector_Other (97) - In Slovenia this includes other manufacture (C32), while in Austria it incluedes other mining and quarrying (B8), manufacture of chemicals and chemical products (C20), manufacture of rubber and plastic products (C22), manufacture of fabricated metal products (C25), waste collection, treatment and disposal activities (E38),land transport and transport via pielines (H49), food and beverage service activities (I56), activities of head offices (M70), architectural and engineering activities (M71), and advertising and market research (M73).

Title of Data file: Attitudes towards climate change and innovation activities of Slovenian and Austrian companies in the forest-wood sector, 2021. ID19_21 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Slavec, Ana

Format: *.xlsx - TABELE

 • number of variables: 3
 • number of units: 170

License: ccby

Version: 10. november 2022

Additional information:

3) Datoteka z ID podjetij je dostopna na zahtevo. = The company ID data file is available upon request

Variable list

id id

ID of company

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0

Valid range from 13 to 378

cntry Country

Country

Value 22 Frequency
1 Austria 123
2 Slovenia 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0

Valid range from 1 to 2

qA02 When was your company established?

When was your company established?

Value 31 Frequency
1 Before 2016 273
2 In 2016 or 2017 7
3 In 2018 or after 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 3

Valid range from 1 to 3

id id

ID of company

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0

Valid range from 13 to 378

cntry Country

Country

Value 2111 Frequency
1 Austria 123
2 Slovenia 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0

Valid range from 1 to 2

qA02 When was your company established?

When was your company established?

Value 3110 Frequency
1 Before 2016 273
2 In 2016 or 2017 7
3 In 2018 or after 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 3

Valid range from 1 to 3

qB01 How concerned are you personally, if at all, about climate change?

How concerned are you personally, if at all, about climate change?

Value 4109 Frequency
1 Very concerned 98
2 Fairly concerned 135
3 Not too concerned 53
4 Not at all concerned 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 4

Valid range from 1 to 4

qB02_01 From my position in the company, I intend to support climate change mitigation/adaptation measures throughout the company's operations.

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): From my position in the company, I intend to support climate change mitigation/adaptation measures throughout the company's operations.

Value 5108 Frequency
1 Strongly disagree 10
2 Disagree 16
3 Neither agree nor disagree 39
4 Agree 116
5 Strongly agree 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 4.038

Valid range from 1 to 5

qB02_02 I want to explore opportunities to implement climate change mitigation/adaptation measures in my company

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I want to explore opportunities to implement climate change mitigation/adaptation measures in my company

Value 6107 Frequency
1 Strongly disagree 18
2 Disagree 18
3 Neither agree nor disagree 62
4 Agree 114
5 Strongly agree 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.758

Valid range from 1 to 5

qB02_03 I feel positive about participating in the company's climate change mitigation and/or adaptation measures.

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I feel positive about participating in the company's climate change mitigation and/or adaptation measures.

Value 7106 Frequency
1 Strongly disagree 16
2 Disagree 15
3 Neither agree nor disagree 41
4 Agree 110
5 Strongly agree 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.973

Valid range from 1 to 5

qB02_04 I sense that colleagues want our company to support innovations to address climate change adaptation/mitigation in its operations.

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I sense that colleagues want our company to support innovations to address climate change adaptation/mitigation in its operations.

Value 8105 Frequency
1 Strongly disagree 21
2 Disagree 30
3 Neither agree nor disagree 104
4 Agree 99
5 Strongly agree 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.358

Valid range from 1 to 5

qB02_05 What colleagues think we should do in relation to climate change do matters to me.

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): What colleagues think we should do in relation to climate change do matters to me.

Value 9104 Frequency
1 Strongly disagree 20
2 Disagree 24
3 Neither agree nor disagree 86
4 Agree 107
5 Strongly agree 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.529

Valid range from 1 to 5

qB02_06 I sense that customers expect our company to support innovations addressing climate change adaptation/mitigation in its operations.

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I sense that customers expect our company to support innovations addressing climate change adaptation/mitigation in its operations.

Value 10103 Frequency
1 Strongly disagree 20
2 Disagree 39
3 Neither agree nor disagree 102
4 Agree 92
5 Strongly agree 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.317

Valid range from 1 to 5

qB02_07 What customers think we should do in relation to climate change do matters to me.

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): What customers think we should do in relation to climate change do matters to me.

Value 11102 Frequency
1 Strongly disagree 9
2 Disagree 25
3 Neither agree nor disagree 78
4 Agree 122
5 Strongly agree 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.672

Valid range from 1 to 5

qB02_08 I am confident it is possible to implement climate change adaptation/mitigation measures in our company.

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I am confident it is possible to implement climate change adaptation/mitigation measures in our company.

Value 12101 Frequency
1 Strongly disagree 17
2 Disagree 14
3 Neither agree nor disagree 70
4 Agree 118
5 Strongly agree 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.744

Valid range from 1 to 5

qB02_09 I have access to the necessary resources to implement climate change related adaptation/mitigation measures.

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I have access to the necessary resources to implement climate change related adaptation/mitigation measures.

Value 13100 Frequency
1 Strongly disagree 30
2 Disagree 49
3 Neither agree nor disagree 97
4 Agree 80
5 Strongly agree 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.154

Valid range from 1 to 5

qB02_10 I think that having access to resources is necessary to implement climate change related measures

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I think that having access to resources is necessary to implement climate change related measures

Value 1499 Frequency
1 Strongly disagree 12
2 Disagree 16
3 Neither agree nor disagree 51
4 Agree 114
5 Strongly agree 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.935

Valid range from 1 to 5

qB03_01 Me personally [I perceive climate change as an opportunity to:]

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree). I perceive climate change as an opportunity to: Me personally

Value 1598 Frequency
1 Strongly disagree 33
2 Disagree 25
3 Neither agree nor disagree 108
4 Agree 83
5 Strongly agree 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.273

Valid range from 1 to 5

qB03_02 My company [I perceive climate change as an opportunity to:]

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree). I perceive climate change as an opportunity to: My company

Value 1697 Frequency
1 Strongly disagree 21
2 Disagree 25
3 Neither agree nor disagree 91
4 Agree 98
5 Strongly agree 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.502

Valid range from 1 to 5

qB03_03 The forest-based sector in the country [I perceive climate change as an opportunity to:]

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree). I perceive climate change as an opportunity to: The forest-based sector in the country where my company operates

Value 1796 Frequency
1 Strongly disagree 18
2 Disagree 24
3 Neither agree nor disagree 68
4 Agree 107
5 Strongly agree 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.679

Valid range from 1 to 5

qB03_04 The forest-based sector worldwide [I perceive climate change as an opportunity to:]

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree). I perceive climate change as an threat to: The forest-based sector worldwide

Value 1895 Frequency
1 Strongly disagree 13
2 Disagree 31
3 Neither agree nor disagree 68
4 Agree 92
5 Strongly agree 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.727

Valid range from 1 to 5

qB04_01 My company [I perceive climate change as an threat to:]

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree). I perceive climate change as an threat to: My company

Value 1994 Frequency
1 Strongly disagree 38
2 Disagree 55
3 Neither agree nor disagree 109
4 Agree 58
5 Strongly agree 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 2.976

Valid range from 1 to 5

qB04_02 The forest-based sector in the country where my company operate [I perceive climate change as an threat to:]

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree). I perceive climate change as an threat to: The forest-based sector in the country where my company operates

Value 2093 Frequency
1 Strongly disagree 24
2 Disagree 49
3 Neither agree nor disagree 76
4 Agree 89
5 Strongly agree 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.348

Valid range from 1 to 5

qB04_03 The forest-based sector worldwide [I perceive climate change as an threat to:]

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree). I perceive climate change as an threat to: The forest-based sector worldwide

Value 2192 Frequency
1 Strongly disagree 16
2 Disagree 37
3 Neither agree nor disagree 69
4 Agree 90
5 Strongly agree 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.625

Valid range from 1 to 5

qC01 Does your company own forests or plantations?

Does your company own forests or plantations?

Value 2291 Frequency
1 Yes 35
2 No 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 2

Valid range from 1 to 2

qC02 How many hectares? Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '7 [CompLevel1]' (Does your company own forests or plantations?)

How many hectares?

Value 2390 Frequency
1 less than 50 15
2 50 to less than 200 7
3 200 to less than 2,000 6
4 2,000 to less than 20,000 2
5 20,000 or more 4
6 I do not know 1
98 skipped question 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 259 1 5

Valid range from 1 to 5

qC03_01 I feel climate change as a threat to the existing business model of our company

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neutral) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I feel climate change as a threat to the existing business model of our company

Value 2489 Frequency
1 Strongly disagree 42
2 Disagree 91
3 Neither agree nor disagree 91
4 Agree 51
5 Strongly agree 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 2.7

Valid range from 1 to 5

qC03_02 I feel climate change as a threat to the existing supply chain model of our company

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neutral) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I feel climate change as a threat to the existing supply chain model of our company

Value 2588 Frequency
1 Strongly disagree 30
2 Disagree 65
3 Neither agree nor disagree 82
4 Agree 88
5 Strongly agree 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.065

Valid range from 1 to 5

qC03_03 Climate change led our company to adopt new processes regarding supply chain management in recent years.

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neutral) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): Climate change led our company to adopt new processes regarding supply chain management in recent years.

Value 2687 Frequency
1 Strongly disagree 53
2 Disagree 75
3 Neither agree nor disagree 91
4 Agree 56
5 Strongly agree 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 2.696

Valid range from 1 to 5

qC03_04 Our company has sufficient resources to deal with climate change

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neutral) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): Our company has sufficient resources to deal with climate change

Value 2786 Frequency
1 Strongly disagree 50
2 Disagree 68
3 Neither agree nor disagree 114
4 Agree 46
5 Strongly agree 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 2.686

Valid range from 1 to 5

qC03_05 Our company does not have the power to change processes along the supply chain.

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neutral) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): Our company does not have the power to change processes along the supply chain.

Value 2885 Frequency
1 Strongly disagree 30
2 Disagree 48
3 Neither agree nor disagree 100
4 Agree 69
5 Strongly agree 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.181

Valid range from 1 to 5

qC03_06 Our company is particularly exposed to climate change related effects

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neutral) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): Our company is particularly exposed to climate change related effects

Value 2984 Frequency
1 Strongly disagree 41
2 Disagree 95
3 Neither agree nor disagree 104
4 Agree 37
5 Strongly agree 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 2.631

Valid range from 1 to 5

qC04 Does your company have a risk management strategy?

Does your company have a risk management strategy?

Value 3083 Frequency
1 Yes 69
2 No 176
3 I do not know 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 48 1 2

Valid range from 1 to 2

qC05 Does the risk management strategy explicitly include climate change (mitigation/adaptation)? Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '10 [CompanyLevel3]' (Does your company have a risk management strategy?)

Does the risk management strategy explicitly include climate change (mitigation/adaptation)?

Value 3182 Frequency
1 Yes 36
2 No 29
3 I do not know 4
98 skipped question 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 228 1 2

Valid range from 1 to 2

qD01_01 I believe the forest-based sector needs to play a pioneering role in climate change adaptation and mitigation

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I believe the forest-based sector needs to play a pioneering role in climate change adaptation and mitigation

Value 3281 Frequency
1 Strongly disagree 3
2 Disagree 30
3 Neither agree nor disagree 68
4 Agree 97
5 Strongly agree 69
99 NA 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 26 1 5 3.745

Valid range from 1 to 5

qD01_02 I consider dealing with climate change adaptation/mitigation should be the forest sector's societal responsibility

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I consider dealing with climate change adaptation/mitigation should be the forest sector's societal responsibility

Value 3380 Frequency
1 Strongly disagree 4
2 Disagree 19
3 Neither agree nor disagree 68
4 Agree 119
5 Strongly agree 56
99 NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 27 1 5 3.767

Valid range from 1 to 5

qD01_03 Climate change adaptation/mitigation can be more effective with the collaboration of different stakeholders in the forest-based sector

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): Climate change adaptation/mitigation can be more effective with the collaboration of different stakeholders in the forestbased sector

Value 3479 Frequency
1 Strongly disagree 3
2 Disagree 14
3 Neither agree nor disagree 56
4 Agree 113
5 Strongly agree 80
99 NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 27 1 5 3.951

Valid range from 1 to 5

qD01_04 I think only big companies within the forest-based sector have the power to change processes along the supply chain

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I think only big companies within the forest-based sector have the power to change processes along the supply chain

Value 3578 Frequency
1 Strongly disagree 22
2 Disagree 39
3 Neither agree nor disagree 83
4 Agree 84
5 Strongly agree 38
99 NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 27 1 5 3.289

Valid range from 1 to 5

qD01_05 I believe there are enough suitable technologies available to foster climate change adaptation and mitigation in the forest-based sector

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I believe there are enough suitable technologies available to foster climate change adaptation and mitigation in the forestbased sector

Value 3677 Frequency
1 Strongly disagree 8
2 Disagree 26
3 Neither agree nor disagree 90
4 Agree 104
5 Strongly agree 38
99 NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 27 1 5 3.519

Valid range from 1 to 5

qD01_06 I perceive that research organisations support climate change adaptation and mitigation in the forest-based sector

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I perceive that research organisations support climate change adaptation and mitigation in the forest-based sector

Value 3776 Frequency
1 Strongly disagree 10
2 Disagree 31
3 Neither agree nor disagree 96
4 Agree 95
5 Strongly agree 34
99 NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 27 1 5 3.421

Valid range from 1 to 5

qD01_07 I observe that most of the customers support climate change adaptation and mitigation in the forest-based sector

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): I observe that most of the customers support climate change adaptation and mitigation in the forest-based sector

Value 3875 Frequency
1 Strongly disagree 17
2 Disagree 51
3 Neither agree nor disagree 115
4 Agree 65
5 Strongly agree 18
99 NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 27 1 5 3.06

Valid range from 1 to 5

qD01_08 In my experience, suppliers support climate change adaptation and mitigation in the forest-based sector

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): In my experience, suppliers support climate change adaptation and mitigation in the forestbased sector

Value 3974 Frequency
1 Strongly disagree 17
2 Disagree 59
3 Neither agree nor disagree 125
4 Agree 53
5 Strongly agree 12
99 NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 27 1 5 2.94

Valid range from 1 to 5

qD02_01 Current climate policies at regional level

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): Current climate policies (at regional/ national/international level) are fostering innovation in our company: On regional level

Value 4073 Frequency
1 Strongly disagree 46
2 Disagree 75
3 Neither agree nor disagree 95
4 Agree 37
5 Strongly agree 13
99 NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 27 1 5 2.609

Valid range from 1 to 5

qD02_02 Current climate policies at national level

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): Current climate policies (at regional/ national/international level) are fostering innovation in our company: On national level

Value 4172 Frequency
1 Strongly disagree 44
2 Disagree 63
3 Neither agree nor disagree 103
4 Agree 45
5 Strongly agree 11
99 NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 27 1 5 2.684

Valid range from 1 to 5

qD02_03 Current climate policies at international level

Please rate the statements below on the following scale: 1 (strongly disagree) - 2 (disagree) - 3 (neither agree nor disagree) - 4 (agree) - 5 (strongly agree): Current climate policies (at regional/ national/international level) are fostering innovation in our company: On international level

Value 4271 Frequency
1 Strongly disagree 50
2 Disagree 63
3 Neither agree nor disagree 108
4 Agree 33
5 Strongly agree 12
99 NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 27 1 5 2.602

Valid range from 1 to 5

qE01_01 Improving your existing products During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], how important were each of the following strategies to your enterprise? Only answer this question if the following conditions are met: Your is and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], how important were each of the following strategies to your enterprise?: Improving your existing products

Value 4370 Frequency
1 Low 24
2 Medium 92
3 High 123
4 Not important 12
98 Skipped question 13
99 NA 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 42 1 4

Valid range from 1 to 4

qE01_02 Introducing entirely new products During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], how important were each of the following strategies to your enterprise? Only answer this question if the following conditions are met: Your is and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], how important were each of the following strategies to your enterprise?: Introducing entirely new products

Value 4469 Frequency
1 Low 53
2 Medium 122
3 High 60
4 Not important 16
98 Skipped question 13
99 NA 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 42 1 4

Valid range from 1 to 4

qE01_03 Reaching new customer groups During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], how important were each of the following strategies to your enterprise? Only answer this question if the following conditions are met: Your is and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], how important were each of the following strategies to your enterprise?: Reaching new customer groups

Value 4568 Frequency
1 Low 44
2 Medium 126
3 High 73
4 Not important 8
98 Skipped question 13
99 NA 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 42 1 4

Valid range from 1 to 4

qE01_04 Customer specific solutions During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], how important were each of the following strategies to your enterprise? Only answer this question if the following conditions are met: Your is and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], how important were each of the following strategies to your enterprise?: Customer specific solutions

Value 4667 Frequency
1 Low 31
2 Medium 87
3 High 128
4 Not important 5
98 Skipped question 13
99 NA 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 42 1 4

Valid range from 1 to 4

qE01_05 Low-cost During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], how important were each of the following strategies to your enterprise? Only answer this question if the following conditions are met: Your is and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], how important were each of the following strategies to your enterprise?: Low-cost

Value 4766 Frequency
1 Low 75
2 Medium 104
3 High 47
4 Not important 25
98 Skipped question 13
99 NA 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 42 1 4

Valid range from 1 to 4

qE02 During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], did your enterprise introduce new or significantly improved goods, services or processes? Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017] 'at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], did your enterprise introduce new or significantly improved goods, services or processes?

Value 4865 Frequency
1 Yes 116
2 No 135
98 Skipped question 13
99 NA 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 42 1 2

Valid range from 1 to 2

qE03_01 Your enterprise by itself [Who developed these processes/goods/services?)] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '15 [OR 21] [InnActivity]' (During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], did your enterprise introduce new or significantly improved goods, services or processes?) and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

Who developed these processes/goods/services? (tick all that apply): Your enterprise by itself

Value 4964 Frequency
0 Not selected 35
1 Yes 81
98 Skipped question 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 177 0 1

Valid range from 0 to 1

qE03_02 Your enterprise together with other enterprises or organisations (cooperative, collaboration, joint venture) [Who developed these processes/goods/services?)] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '15 [OR 21] [InnActivity]' (During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], did your enterprise introduce new or significantly improved goods, services or processes?) and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

Who developed these processes/goods/services? (tick all that apply): Your enterprise together with other enterprises or organisations (cooperative, collaboration, joint venture)

Value 5063 Frequency
0 Not selected 78
1 Yes 38
98 Skipped question 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 177 0 1

Valid range from 0 to 1

qE03_03 Your enterprise by adapting or modifying processes originally developed by other enterprises or organisations (fast follower strategy) [Who developed these processes/goods/services?)] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '15 [OR 21] [InnActivity]' (During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], did your enterprise introduce new or significantly improved goods, services or processes?) and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

Who developed these processes/goods/services? (tick all that apply): Your enterprise by adapting or modifying processes originally developed by other enterprises or organisations (fast follower strategy)

Value 5162 Frequency
0 Not selected 95
1 Yes 21
98 Skipped question 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 177 0 1

Valid range from 0 to 1

qE03_04 Other enterprises or organisations developed it on behalf of your enterprise (outsourcing) [Who developed these processes/goods/services?)] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '15 [OR 21] [InnActivity]' (During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], did your enterprise introduce new or significantly improved goods, services or processes?) and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

Who developed these processes/goods/services? (tick all that apply): Other enterprises or organisations developed it on behalf of your enterprise (outsourcing)

Value 5261 Frequency
0 Not selected 106
1 Yes 10
98 Skipped question 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 177 0 1

Valid range from 0 to 1

qE03_oth Other [Who developed these processes/goods/services?)] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '15 [OR 21] [InnActivity]' (During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], did your enterprise introduce new or significantly improved goods, services or processes?) and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

Who developed these processes/goods/services? (tick all that apply): Other

Value 5360 Frequency
nakup novih strojev za sečnjo in spravilo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 0

qE04_01 New to your market? (it may have already been available in other markets) [Were any of your product innovations (goods or services) during the three years 2016 to 2018 OR 2018 to 2020:] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '15 [OR 21] [InnActivity]' (During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], did your enterprise introduce new or significantly improved goods, services or processes?) and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

Were any of your product innovations (goods or services) during the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020]:New to your market? (it may have already been available in other markets)

Value 5459 Frequency
1 Yes 52
2 No 64
98 Skipped question 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 177 1 2

Valid range from 1 to 2

qE04_02 Only new to your enterprise? (available from your competitors in your market) [Were any of your product innovations (goods or services) during the three years 2016 to 2018 OR 2018 to 2020:] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '15 [OR 21] [InnActivity]' (During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], did your enterprise introduce new or significantly improved goods, services or processes?) and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

Were any of your product innovations (goods or services) during the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020]: Only new to your enterprise? (available from your competitors in your market)

Value 5558 Frequency
1 Yes 66
2 No 50
98 Skipped question 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 177 1 2

Valid range from 1 to 2

qE05 Are you aware if any of your companies innovations during the three years 2016 to 2018 OR 2018 to 2020 are related to climate change? Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '15 [OR 21] [InnActivity]' (During the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020], did your enterprise introduce new or significantly improved goods, services or processes?) and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017]' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

Are you aware if any of your companies innovations during the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020] are related to climate change?

Value 5657 Frequency
1 Yes 45
2 No 71
98 Skipped question 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 177 1 2

Valid range from 1 to 2

qE06_01 Reduction of greenhouse gas emissions [Were these innovations related to:] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '18 [OR 24]' [InnActivity4]' (Are you aware if any of your companies innovations during the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020] are related to climate change?) and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017] ' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

Were these innovtions related to: Reduction of greenhouse gas emissions

Value 5756 Frequency
0 Not selected 11
1 Yes 34
98 Skipped question 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 248 0 1

Valid range from 0 to 1

qE06_02 Adaptation to climate change [Were these innovations related to:] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '18 [OR 24]' [InnActivity4]' (Are you aware if any of your companies innovations during the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020] are related to climate change?) and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017] ' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

Were these innovtions related to: Adaptation to climate change

Value 5855 Frequency
0 Not selected 28
1 Yes 17
98 Skipped question 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 248 0 1

Valid range from 0 to 1

qE06_oth Other [Were these innovations related to:] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Yes' at question '18 [OR 24]' [InnActivity4]' (Are you aware if any of your companies innovations during the three years 2016 to 2018 [OR 2018 to 2020] are related to climate change?) and Answer was 'Before 2016 [OR In 2016 or 2017] ' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

Were these innovtions related to: Other

Value 5954 Frequency
Množično sajenje dreves in vključitev tako lokalne skupnosti kot občine. 1
Nachhaltigkeit 1
Sonaravno kmetovanje brez tretirsnja 1
Večanje prilagoditve na sonaravne trajne in obnovljive resurse. 1
uporabljamo naravne surovine: les, premazi,... 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 0

qF01 What is your company’s core business?

What is your company’s core business?

Value 6053 Frequency
1 Forestry and logging 23
2 Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting ma 53
3 Manufacture of paper and paper products 13
4 Manufacture of furniture 78
5 Electricity, gas, steam and air conditioning supply 3
6 Construction of buildings 32
7 Wholesale of wood, construction materials and sanitary equip 16
8 Other 39
99 NA 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 36 1 8

Valid range from 1 to 8

qF01_oth Other [What is your company’s core business?]

What is your company’s core business? Other

Value 6152 Frequency
Agentur für Möbel 1
Bau von Holzerntemaschinen (Kippmastseilgeräten) 1
Baumpflege 1
Cluster organisation 1
Dienstleistungen 1
Großhandel von Holz, Einschnitt und Weiterverarbeitung von Rundholz 1
Handel mit Waren aus Holz 1
Herstellen von Tischlereiprodukten aus Holz 1
Kartonaža 1
Masažni bazeni 1
Montagen 1
Plastika 1
RAZVOJ IN NALOŽBE 1
Razrez lesa in njegova obdelava 1
Trgovina 1
Trgovina na drobno 1
Vzgoja sadik 1
gradbeništvo-gradnja cest, dvorišč, škarpe, temelji, kamnite zložbe, stavbe 1
gradnja infrastrukture 1
holzverpackung 1
izdelava lesene embalaže 1
kemijska dejavnost 1
kompoziti 1
mizarstvo, ki izdeluje: VSE OD PRUČKE DO OLTARJA 1
packaging and paper 1
proizvodnja latexs ležišč 1
proizvodnja nakita 1
razrez hlodovine 1
razrez lesa 1
trgovina 1
zaključna dela 1
zlatarstvo 1
NA 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 7

qF02 What was the average number of employees in your company in 2018?

What was the average number of employees in your company in 2018?

Value 6251 Frequency
1 0 employees 15
2 1 employee 54
3 2 to 9 employees 103
4 10 to 49 employees 52
5 50 to 249 employees 22
6 250 or more employees 11
99 NA 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 36 1 6

Valid range from 1 to 6

qF03 What was your company's total turnover in 2018? Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Before 2016' or 'In 2016 or 2017' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

What was your company's total turnover in 2018? (Turnover is defined as the market sales of goods and services. Include all taxes except VAT.)

Value 6350 Frequency
1 Less than 100.000 Euros 57
2 100.000 to less than 250.000 Euros 26
3 250.000 to less than 500.000 Euros 22
4 500.000 to less than 1 million Euros 40
5 1 million to less than 5 million Euros 45
6 5 million Euros or more 34
99 NA 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 69 1 6

Valid range from 1 to 6

qF04 Which percentage of your company's annual turnover in 2018 was dedicated to R&D?

Which percentage of your company's annual turnover in 2018 was dedicated to R&D? (please indicate in %)

Value 6449 Frequency
996 Value out of range 0-1 3
999 NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 42 0 80

Valid range from 0 to 80

qF05 In which country is the head office of your company located?

In which country is the head office of your company located?

Value 6548 Frequency
A1 Austria 98
A10 France 0
A11 Germany 1
A12 Greece 0
A13 Hungary 0
A14 Ireland 0
A15 Italy 0
A16 Latvia 0
A17 Lithuania 0
A18 Luxembourg 0
A19 Malta 0
A2 Belgium 0
A20 Netherlands 0
A21 Poland 0
A22 Portugal 0
A23 Romania 0
A24 Slovakia 0
A25 Slovenia 151
A26 Spain 0
A27 Sweden 1
A28 Great Britain 1
A29 Other (Inside Europe) 1
A3 Bulgaria 0
A30 Other (Outside Europe) 0
A31 Norway 0
A4 Croatia 0
A5 Cyprus 0
A6 Czechia 0
A7 Denmark 1
A8 Estonia 0
A9 Finland 0
N/A 3
NA No answer 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 39

qF07_1 Local / regional within your country [In which geographic markets did your enterprise sell goods and/or services during the three years 2016 to 2018?] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Before 2016' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

In which geographic markets did your enterprise sell goods and/or services during the three years 2016 to 2018? Local / regional [within your country]

Value 6647 Frequency
0 Not selected 60
1 Yes 179
99 NA 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 54 0 1

Valid range from 0 to 1

qF07_2 National (other regions of your country) [In which geographic markets did your enterprise sell goods and/or services during the three years 2016 to 2018?] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Before 2016' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

In which geographic markets did your enterprise sell goods and/or services during the three years 2016 to 2018? National (other regions [of your country])

Value 6746 Frequency
0 Not selected 126
1 Yes 113
99 NA 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 54 0 1

Valid range from 0 to 1

qF07_3 Other European Union or associated countries [In which geographic markets did your enterprise sell goods and/or services during the three years 2016 to 2018?] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Before 2016' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

In which geographic markets did your enterprise sell goods and/or services during the three years 2016 to 2018? Other European Union or associated countries*

Value 6845 Frequency
0 Not selected 142
1 Yes 97
99 NA 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 54 0 1

Valid range from 0 to 1

qF07_4 All other countries [In which geographic markets did your enterprise sell goods and/or services during the three years 2016 to 2018?] Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Before 2016' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

In which geographic markets did your enterprise sell goods and/or services during the three years 2016 to 2018? All other countries

Value 6944 Frequency
0 Not selected 212
1 Yes 27
99 NA 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 54 0 1

Valid range from 0 to 1

qF08 Which of these geographic areas was your largest market in terms of turnover during the three years 2016 to 2018? Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 'Before 2016' at question '2 [SD13]' (When was your company established?)

Which of these geographic areas was your largest market in terms of turnover during the three years 2016 to 2018?

Value 7043 Frequency
1 Local / regional [within your country] 126
2 National (other regions [of your country]) 64
3 Other European Union or associated countries* 44
4 All other countries 3
99 NA 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 56 1 4

Valid range from 1 to 4

qG01 What is your job title?

What is your job title?

Value 7142 Frequency
1 CEO 183
2 R&D Management 11
3 Sustainability Management 3
4 Production Management 9
5 Other 46
99 NA 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 41 1 5

Valid range from 1 to 5

qG01_oth Other What is your job title?

What is your job title?: Other

Value 7241 Frequency
Angesteller 1
Angestellte 2
Betriebsleitung 1
Einzelunternehmen 1
Inhaber 1
Innovation Management 1
Nadzornik 1
Nosilec dejavnosti 1
Obrtnik, mikro podjetnik 1
Pomočnica direktorja 1
Pomočnik direktorja 1
Project manager 1
QM 1
Samozaposlen 1
Sekretärin 1
Sp 1
TEHNIČNI DIREKTOR 1
Umweltmanagement 1
Verkauf 1
Vodja projektov 1
administrator, prokurist 1
e.U. 1
komercialist 1
nosilec dejavnosti 1
poslovni sekretar 1
prokurist 1
prokuristka 1
referent 1
samostojni podjetnik posameznik 1
traktorist 1
vodja prodaje 2
vodja razvoj in trajnost 1
NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 12

qG02 What is your gender?

What is your gender?

Value 7340 Frequency
1 Female 65
2 Male 186
3 Non-binary 1
99 NA 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 41 1 3

Valid range from 1 to 3

qG03_r What is your birthyear?

What is your birthyear? (e.g. 1951)

Value 7439 Frequency
1 1999-1991 14
2 1990-1976 90
3 1975-1961 122
4 1960 and before 17
99 NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 50 1 4

Valid range from 1 to 4

qG04 How long have you been working in the company?

How long have you been working in the company?

Value 7538 Frequency
1 Less than 1 year 3
2 1 year to less than 5 years 29
3 5 years to less than 10 years 45
4 10 years or more 172
99 NA 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 44 1 4

Valid range from 1 to 4

region_r RD: Region (NUTS1 for AT, NUTS2 for SI)_rec

Region

Value 7637 Frequency
-1 Hidden value 292
99 unknown 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 1

Valid range from -1 to -1

yreg_rr RD: Year of registration_rec_rec

Year of registration

Value 7736 Frequency
-1 Hidden value 291
9999 unknown 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 2

Valid range from -1 to -1

legfor_r RD: Legal form_rec

Legal form

Value 7835 Frequency
-1 Hidden value 292
99 unknown 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 1

Valid range from -1 to -1

nemply_r RD: Number of employees_rec

Number of employees

Value 7934 Frequency
-1 Hidden value 284
99 unknown 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 9

Valid range from -1 to -1

sector_r RD: Main sector (NACE)_rec

Main sector (NACE)

Value 8033 Frequency
-1 Hidden value 293
99 unknown 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0

Valid range from -1 to -1

lastpage The last page of the questionnaire that was seen by respondent

The last page of the questionnaire that was seen by respondent

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 3 8 7.41

Valid range from 3 to 8

lang Start language

Startlanguage

Value 8231 Frequency
de 120
en 4
sl 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0

start_d The date the respondent started filling out the survey

The date the respondent started filling out the survey

Value 8330 Frequency
2021-06-02 3
2021-06-03 4
2021-06-04 1
2021-06-14 2
2021-06-15 4
2021-06-16 11
2021-06-17 8
2021-06-18 2
2021-06-20 1
2021-06-21 2
2021-06-29 1
2021-06-30 2
2021-07-06 7
2021-07-07 5
2021-07-08 2
2021-07-09 1
2021-07-12 19
2021-07-13 4
2021-07-14 3
2021-07-15 2
2021-07-19 1
2021-07-20 3
2021-07-21 2
2021-07-23 2
2021-07-27 1
2021-07-28 1
2021-07-29 1
2021-07-30 1
2021-08-02 14
2021-08-03 2
2021-08-04 2
2021-08-06 1
2021-08-09 1
2021-08-16 26
2021-08-17 39
2021-08-18 12
2021-08-19 3
2021-08-20 1
2021-08-23 2
2021-08-24 4
2021-08-25 2
2021-08-29 1
2021-08-31 1
2021-09-05 1
2021-09-06 22
2021-09-07 6
2021-09-08 3
2021-09-09 1
2021-09-10 2
2021-09-13 19
2021-09-14 12
2021-09-20 7
2021-09-21 6
2021-09-22 1
2021-09-27 2
2021-09-28 3
2021-10-06 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293

date_st The date and time when respondent left the questionnaire

The date and time when respondent left the questionnaire

Value 8429 Frequency
2021-06-02 3
2021-06-03 4
2021-06-04 1
2021-06-14 2
2021-06-15 4
2021-06-16 11
2021-06-17 8
2021-06-18 2
2021-06-20 1
2021-06-21 2
2021-06-29 1
2021-06-30 2
2021-07-06 7
2021-07-07 5
2021-07-08 2
2021-07-09 1
2021-07-12 19
2021-07-13 4
2021-07-14 3
2021-07-15 2
2021-07-19 1
2021-07-20 3
2021-07-21 2
2021-07-23 2
2021-07-27 1
2021-07-28 1
2021-07-29 1
2021-07-30 1
2021-08-02 14
2021-08-03 2
2021-08-04 2
2021-08-06 1
2021-08-09 1
2021-08-16 26
2021-08-17 39
2021-08-18 12
2021-08-19 3
2021-08-20 1
2021-08-23 2
2021-08-24 4
2021-08-25 2
2021-08-29 1
2021-08-31 1
2021-09-05 1
2021-09-06 22
2021-09-07 6
2021-09-08 3
2021-09-09 1
2021-09-10 2
2021-09-13 19
2021-09-14 12
2021-09-20 7
2021-09-21 6
2021-09-22 1
2021-09-27 2
2021-09-28 3
2021-10-06 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293

befor16 Established before 2016 [RECODE qA02 (1=1) (2 THRU 3=0) INTO befor16 .]

Recorded: Established before 2016

Value 8528 Frequency
0 No 20
1 Yes 273
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 0 1

Valid range from 0 to 1

cc_conc Very or fairly concerned about climate change [RECODE qB01 (1 THRU 2=1) (3 THRU 4=0) INTO cc_conc .]

Recorded: Very or fairly concerned about climate change

Value 8627 Frequency
0 No 60
1 Yes 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 0 1

Valid range from 0 to 1

ind_int Behavioral intentions (individual level) [COMPUTE ind_int = MEAN(qB02_01,qB02_02) .]

Recorded: Behavioral intentions (individual level)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.898

Valid range from 1 to 5

ind_sun Subjective norms (individual level) [COMPUTE ind_sun = MEAN(qB02_04,qB02_05,qB02_06,qB02_07) .]

Recorded: Subjective norms (individual level)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.469

Valid range from 1 to 5

ind_bco Behavioral control (individual level) [COMPUTE ind_bco = MEAN(qB02_08,qB02_09,qB02_10) .]

Recorded: Behavioral control (individual level)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.611

Valid range from 1 to 5

ind_opt CC optimism (individual level) [COMPUTE ind_opt = MEAN (qB03_01,qB03_02,qB03_03,qB03_04) .]

Recorded: CC optimism (individual level)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.545

Valid range from 1 to 5

ind_pes CC pesimism (individual level) [COMPUTE ind_pes = MEAN (qB04_01,qB04_02,qB04_03) .]

Recorded: CC pesimism (individual level)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 3.316

Valid range from 1 to 5

landown CC included in risk management strategy [RECODE qC01 (1=1) (2=0) INTO landown .]

Recorded: CC pesimism (individual level)

Value 9221 Frequency
0 No 258
1 Yes 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 0 1

Valid range from 0 to 1

com_pes CC pesimism (company level) [COMPUTE com_pes = MEAN (qC03_01,qC03_02) .]

Recorded: CC pesimism (company level)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0 1 5 2.882

Valid range from 1 to 5

cc_rms CC included in risk management strategy [RECODE qC04 (1=1) (2=0) INTO cc_rms . EXECUTE. IF (qC05=2) cc_rms = 0 .]

Recorded: CC included in risk management strategy

Value 9419 Frequency
0 No 205
1 Yes 40
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 48 0 1

Valid range from 0 to 1

sys_val Shared values and beliefs (system level) [COMPUTE sys_val = MEAN(qD01_01,qD01_02) .]

Recorded: Shared values and beliefs (system level)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 26 1 5 3.755

Valid range from 1 to 5

sys_pen Perceived needs (system level) [COMPUTE sys_pen = MEAN(qD01_06,qD01_07,qD01_08) .]

Recorded: Perceived needs (system level)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 27 1 5 3.14

Valid range from 1 to 5

sys_eop Effect of policies (system level) [COMPUTE sys_eop =MEAN(qD02_01,qD02_02,qD02_03) .]

Recorded: Effect of policies (system level)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 27 1 5 2.632

Valid range from 1 to 5

hi_impr High importance to improving existing products strategy [RECODE qE01_01 (1=1) (2 THRU 4=0) INTO hi_impr .]

Recorded: High importance to improving existing products strategy

Value 9815 Frequency
0 No 237
1 Yes 25
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 31 0 1

Valid range from 0 to 1

hi_intr High importance to inroducing entirely new products [RECODE qE01_02 (1=1) (2 THRU 4=0) INTO hi_intr .]

Recorded: High importance to inroducing entirely new products

Value 9914 Frequency
0 No 207
1 Yes 55
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 31 0 1

Valid range from 0 to 1

hi_reac High importance to reaching new customer groups [RECODE qE01_03 (1=1) (2 THRU 4=0) INTO hi_reac .]

Recorded: High importance to reaching new customer groups

Value 10013 Frequency
0 No 217
1 Yes 45
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 31 0 1

Valid range from 0 to 1

hi_cust High importance to customer specific solutions [RECODE qE01_04 (1=1) (2 THRU 4=0) INTO hi_cust .]

Recorded: High importance to customer specific solutions

Value 10112 Frequency
0 No 230
1 Yes 32
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 31 0 1

Valid range from 0 to 1

hi_lowc High importance to low-cost strategy [RECODE qE01_05 (1=1) (2 THRU 4=0) INTO hi_lowc .]

Recorded: High importance to low-cost strategy

Value 10211 Frequency
0 No 184
1 Yes 78
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 31 0 1

Valid range from 0 to 1

cc_inno CC innovation [RECODE qE02 (1=1) (2=0) INTO cc_inno . EXECUTE. IF (qE05=2) cc_inno= 0 .]

Recorded: CC innovation

Value 10310 Frequency
0 No 206
1 Yes 45
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 42 0 1

Valid range from 0 to 1

cc_redu Innovation related to reduction of greenhouse emissions [cc_redu=cc_inno . EXECUTE. IF(qE06_01=0) cc_redu=0 .]

Recorded: Innovation related to reduction of greenhouse emissions

Value 1049 Frequency
0 No 217
1 Yes 34
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 42 0 1

Valid range from 0 to 1

cc_adap Innovation related to adapatation to climate change [cc_adap=cc_inno . EXECUTE. IF(qE06_02=0) cc_adap=0 .]

Recorded: Innovation related to adapatation to climate change

Value 1058 Frequency
0 No 234
1 Yes 17
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 42 0 1

Valid range from 0 to 1

microe Hass less than ten employees [RECODE qF02 (1 THRU 3=1) (4 THRU 6=0) INTO microe .]

Recorded: Hass less than ten employees

Value 1067 Frequency
0 No 85
1 Yes 172
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 36 0 1

Valid range from 0 to 1

turnm Turnover above a million [RECODE qF03 (1 THRU 4=0) (5 THRU 6=1) INTO turnm .]

Recorded: Turnover above a million

Value 1076 Frequency
0 No 145
1 Yes 79
Sysmiss 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 69 0 1

Valid range from 0 to 1

internm Largest turnover on international market [RECODE qF08 (1 THRU 2=0) (3 THRU 4=1) INTO internm .]

Recorded: Largest turnover on international market

Value 1085 Frequency
0 No 190
1 Yes 47
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 56 0 1

Valid range from 0 to 1

respceo Respondent is CEO [RECODE qG01 (1=1) (2 THRU 5=0) INTO respceo .]

Recorded: Respondent is CEO

Value 1094 Frequency
0 No 69
1 Yes 183
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 41 0 1

Valid range from 0 to 1

respfem Respondent is female [RECODE qG02 (1=1) (2 THRU 3=0) INTO respfem .]

Recorded: Respondent is female

Value 1103 Frequency
0 No 187
1 Yes 65
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 41 0 1

Valid range from 0 to 1

resage_r Respondent age [COMPUTE respage = 2021 - qG03 .]_rec?

Respondent age_rec

Value 1112 Frequency
1 22-30 14
2 31-45 90
3 46-60 122
4 61 and more 17
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 50 1 4

Valid range from 1 to 4

resp10y Respondent has been with the company more than 10 years [RECODE qG04 (1 THRU 3=0) (4=1) INTO resp10y .]

Recorded: Respondent has been with the company more than 10 years

Value 1121 Frequency
0 No 77
1 Yes 172
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 44 0 1

Valid range from 0 to 1

Materials of the Study

 1. Slavec, Ana, Moreno Torres, Miguel in Stern, Tobias (2021). OPSIDP21 - Forest based sector survey [Vprašalnik].
 2. Slavec, Ana (2021). OPSIDP21 - Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021 [Vprašalnik].
 3. Moreno Torres, Miguel in Stern, Tobias (2021). OPSIDP21 - Innovationsaktivitäten von Unternehmen des Forstsektors in Richtung Klimaschutz und/oder Anpassung an den Klimawandel, 2021 [Vprašalnik].
 4. Moreno Torres, Miguel in Stern, Tobias (2021). OPSIDP21 - Innovationsaktivitäten von Unternehmen des Forstsektors in Richtung Klimaschutz und/oder Anpassung an den Klimawandel, 2021. Einladung [Ostalo gradivo].
 5. Slavec, Ana (2021). OPSIDP21 - Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021. Vabilo_I [Ostalo gradivo].
 6. Slavec, Ana (2021). OPSIDP21 - Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021. Vabilo_II [Ostalo gradivo].
 7. Slavec, Ana (2021). OPSIDP21 - Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021. Vabilo_III [Ostalo gradivo].
 8. Slavec, Ana (2021). OPSIDP21 - Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021. Vabilo_IV [Ostalo gradivo].
 9. Slavec, Ana (2021). OPSIDP21 - Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021. Vabilo_V [Ostalo gradivo].
 10. Slavec, Ana (2021). OPSIDP21 - Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021. Vabilo_VI [Ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

NOTE: 1) Podatki iz registra Bizi.si in Firmeninfo.at (region, yreg, legfor, nemply, sector) so na voljo le na zahtevo. = Data from Bizi.si in Firmeninfo.at registry (region, yreg, legfor, nemply, sector) are available upon request. 2) Opombe za spremenljivko sector: a) dejavnost_Gradnja (40) - V Avstriji gre za specializirane gradbene dejavnosti (F43), v Sloveniji pa za gradnjo stavb (F41). b) dejavnost_ Trgovina (45) - Slovenija je omejena le na veleprodajo lesa, gradbenega materiala in sanitarne opreme (G46.7), Avstrija pa vključuje širšo trgovino na debelo (G46) in tudi trgovino na drobno (G47). c) dejavnost _Drugo (97) - Opomba: V Sloveniji to vključuje drugo proizvodnjo (C32), v Avstriji pa drugo rudarstvo (B8), proizvodnjo kemikalij in kemičnih izdelkov (C20), proizvodnjo izdelkov iz gume in plastičnih mas (C22), proizvodnjo kovinskih izdelkov. (C25), zbiranje, obdelava in odstranjevanje odpadkov (E38), kopenski promet in transport po cevovodih (H49), strežba hrane in pijače (I56), dejavnosti sedežev (M70), arhitekturne in inženirske dejavnosti (M71), ter oglaševanje in tržne raziskave (M73). = Notes for variable sector: a) Sector_Construction (40) - In Austria it is specialised construction activities (F43), while in Slovenia it is construction of buildings (F41). b) Sector_Trade (45) - Slovenia is limited only to wholsale of wood, construction materials and sanitary equipment (G46.7), while Austria includes wider wholsale trade (G46) and also retail trade (G47). c) Sector_Other (97) - In Slovenia this includes other manufacture (C32), while in Austria it incluedes other mining and quarrying (B8), manufacture of chemicals and chemical products (C20), manufacture of rubber and plastic products (C22), manufacture of fabricated metal products (C25), waste collection, treatment and disposal activities (E38),land transport and transport via pielines (H49), food and beverage service activities (I56), activities of head offices (M70), architectural and engineering activities (M71), and advertising and market research (M73).

NOTE: 3) Datoteka z ID podjetij je dostopna na zahtevo. = The company ID data file is available upon request

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Slavec, A., Moreno Torres, M. and Stern, T. (2022). Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: OPSIDP21. https://doi.org/10.17898/ADP_OPSIDP21_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si