Nova raziskava: Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012

Objavil Maja Dolinar, 16. 10. 2017 ob 12:17

Objavili smo raziskavo z naslovom "Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012", ki preučuje pripravljenost prebivalstva, ustanov in podjetij, ki živijo oziroma delujejo v naseljih, ki se nahajajo v trikilometrskem pasu okoli JEK, na evakuacijo v primeru jedrske nesreče.

Raziskava vključuje terensko anketo, ki je bila opravljena med prebivalci Krškega, in 12 poglobljenih intervjujev, ki so bili izvedeni med vodilnimi kadri v večjih podjetjih in zavodih. Najpomembnejši cilj je bil priti do čim bolj objektivnih izsledkov o pripravljenosti na evakuacijo v Občini Krško in na tej podlagi podati priporočila, ki bodo lahko prispevala k izboljšanju načrtovanja in ukrepanja v primeru morebitne jedrske nesreče, še posebej napotke, ki bi prispevali k hitri in učinkoviti razglasitvi in izvedbi evakuacije.

 

 

Oznake: ADP nova2017 raziskava

UNI-FDV'CESSDA coretrust_logo

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si