SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

07. 01. 2013


Slovensko javno mnenje (SJM) 2010 je del petega kroga Evropske družboslovne raziskave, v katerem je bilo zajetih 28 držav, pretežno iz Evropske unije.
Cilji raziskovanja so trije, in sicer: nadzirati in interpretirati spreminjajoče se družbene vrednote in vedenje v Evropi ; združiti izboljšano napredno metodologijo anketnega raziskovanja v posameznih evropskih državah in razviti serijo evropskih družboslovnih kazalcev, vključno z vedenjskimi kazalci.

V tem krogu sta poleg osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »delo, družina in blaginja: implikacija ekonomske recesije« (vključen tudi v ESS krogu 2) ter »zaupanje v kazensko pravosodje: primerjalna evropska analiza«.

Raziskava je pokazala, da je v zaznavah javnosti v Sloveniji zelo problematična točka delovanje sodišč, saj se je Slovenija po oceni javnosti nahajala v vrhu najslabše delujočih držav, kar zadeva sodstvo. Le slabih 30 % anketiranih je menilo, da sodišča delajo dobro. Na nasprotnem polu so skandinavske in nekatere zahodnoevropske države, kjer je tako menilo od 60 do 80 % vprašanih. Kar 73 % vprašanih tako meni, da naša sodišča ščitijo interese močnih, kar je tretji največji delež med vsemi državami. Prav tako je v javnosti močno prisoten vtis, da so ravnanja sodišč pri nas podvržena političnim pritiskom. Tu je Slovenija, skupaj s Portugalsko, celo na prvem mestu po deležu anketiranih, ki s tem soglašajo. Razlike med državami v raziskavi ESS 2010 so sicer zelo velike, kar nakazuje, da je raven varovanja zakonitosti v evropskih državah zelo različna.


>> opis raziskave <<

Tags: ADP nova2012 raziskava

News Tags

ADP [157]raziskava [126]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]nova2017 [13]raziskave [13]nova2015 [12]podatki [12]nova2014 [11]nova2019 [11]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [8]izobraževanje [7]nova2011 [7]novica [6]predavanje [6]cessda [5]odprti [5]razpis [5]uporabniki [5]2015 [4]delavnice [4]klinar [4]nova [4]poziv [4]spletni seminar [4]2012 [3]ess [3]GDPR [3]UKDA [3]2011 [2]blog [2]ctk [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]Klinarjev [2]nagrada [2]Nesstar [2]odpp10 [2]odprti dostop [2]poročilo [2]sistory [2]sklad [2]statistika [2]usposabljanje [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]CRONOS [1]CSES [1]delavnica [1]delo [1]Excel [1]financiranje [1]Foster [1]IASSIST [1]ICPSR [1]iskanje podatkov [1]labour force survey [1]logistična [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]MS [1]NCRM [1]novost [1]objava [1]obvestilo [1]odprta znanost [1]odprti podatki [1]panel [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]program [1]projekt [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]splet [1]SSHOC [1]štipendija [1]štipendije [1]subvencija [1]SURS [1]učbenik [1]učna gradiva [1]učne vsebine [1]UK Data [1]urnik [1]vlada rs [1]vodič [1]webinar [1]zakon [1]zbornik [1]
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si