Types of accompanying materials

Publication Year: 08. 04. 2017    Date of last inspection: 08. 04. 2017

In order to understand and appropriately interpret data, different types of accompanying materials are available in individual studies, in addition to data. Such materials can be used also for teaching purposes or for the purpose of designing a new study.

 

Spremna gradiva

 

  How to cite this page?

Arhiv družboslovnih podatkov. YEAR. Types of accompanying materials. Accessed: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/uporabi/raziskave/gradiva/ (DD. month year).

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Eurobarometer 69.2, National and European Identity, European Elections, European Values, and Climate Change, March–May 2008, EC

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si