Types of accompanying materials

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

In order to understand and appropriately interpret data, different types of accompanying materials are available in individual studies, in addition to data. Such materials can be used also for teaching purposes or for the purpose of designing a new study.

 

Spremna gradiva

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Types of accompanying materials. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/uporabi/raziskave/gradiva/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 2, Aktualne zadeve in mediji, 1991, ZA

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si