About ADP

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Slovenian Social Science Data Archives (ADP) was established in 1997 as an organizational unit of the Social Sciences Research Institute at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. It is a national research infrastructure for social sciences, whose main mission is to manage data and data services in order to support research, education, and general well-being.

Digital curation of high-quality research data that are openly accessible to researchers and other interested public is at the essence of the ADP activities. This way, financial savings are being made in cases of unnecessary duplication of new research data, as well as enabling the higher quality of research findings.

Within its mission, the ADP establishes itself as a national infrastructure that collects important data sources from a wide range of social sciences, interesting for analyzing the Slovenian society, deposits, preserves and promotes their further use in scientific, educational and other purposes.

The Ministry of Education, Science, and Sports of the Republic of Slovenia has appointed ADP as the national data service provider for social sciences within its membership in CESSDA. The long-term national importance of the ADP is clear also in the ongoing support of the ministry, which from the establishment of ADP onwards ensures funding. Since 2004, the funding of operations has been provided within the infrastructure program Network of research infrastructure centers at the University of Ljubljana (MRIC UL). The current program period of ADP funding is 2015 to 2020.

ADP reports about its activities to the Council of ADP and to the Slovenian Research Agency that funds the infrastructure research program of the University of Ljubljana (MRIC UL).

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. About ADP. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/spoznaj/adp/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Slovensko javno mnenje 1990/2, Stališča Slovencev ob novi ustavi, CJMMK

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si