Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki

28. januar 2020, Fakulteta za družbene vede UL, pred. 07

 

Razvoj politik revij glede odprtih raziskovalnih podatkov je opredeljen v II. poglavju Akcijskega načrta izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015‒2020 (). Z uveljavljanjem dostopa do podatkov, njihovega preverjanja med recenzentskim postopkom in citiranja podatkovnih virov lahko znanstvene revije prispevajo h kakovosti, prepoznavnosti in vrednosti raziskovalnega dela.

Konferenca bo predstavila podlage in rezultate delovne skupine za sodelovanje z znanstvenimi revijami, ki deluje v okviru RDA (Research Data Alliance) vozlišča Slovenije. Predstavniki uredništev štirih sodelujočih revij bodo predstavili potek svoje izkušnje in prenovo politik revij, v zadnjem delu konference pa se bodo slovenski raziskovalci in uredniki srečali na okrogli mizi ob pogovoru o razlogih, spodbudah in ovirah pri uveljavljanju odprtih podatkov. Konferenca je namenjena predvsem predstavnikom znanstvenih revij v Sloveniji, da bi sami lažje pristopili k oblikovanju politik glede navajanja raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah in zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, uporabljenih v člankih, na podlagi pripravljenih Smernic (). Vabljeni pa so tudi raziskovalci in vsi drugi, ki jih problematika zadeva.

Dogodek je del aktivnosti RDA vozlišča Slovenija, ki ga s podporo projekta RDA EU 4.0 koordinira Arhiv družboslovnih podatkov.

 

Udeležba je brezplačna, na dogodek pa se je treba prijaviti.

How to reach us?

Contact

ADP - Social Science Data Archives
Faculty of Social Sciences
University of Ljubljana
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
(01) 5805 292
(01) 5805 293
Facebook Twitter