Podpora določilom znanstvenih revij glede raziskovalnih podatkov

Okrogla miza

 

Kakšne so ovire in omejitve, s katerimi se slovenski raziskovalci, uredniki in založniki srečujejo pri odpiranju dostopa do podatkov, kakor so premalo razširjena kultura deljenja podatkov, neustrezno vrednotenje znanstvenega prispevka, premajhna informiranost? Kako naj v slovenskem raziskovalnem prostoru spodbujamo proces uveljavljanja odprtih raziskovalnih podatkov, s krepitvijo podpornih in svetovalnih dejavnosti, spodbudami in določenimi obveznostmi s strani financerjev znanosti ali kako drugače?

 

Okrogla miza ponuja poleg prostora za diskusijo tudi možnost predstavitve načrtov in pristopov ostalih prisotnih znanstvenih revij.

 

 

Sodelujejo:

Doc. dr. Vera Grebenc, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani,

Dr. Tomaž Krpič, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja,

Prof. dr. Gregor Majdič, Fakulteta za veterino Univerze v Ljubljani,

Mag. Aleš Pogačnik, Založba ZRC.

Okroglo mizo bo povezoval doc. dr. Janez Štebe.

How to reach us?

Contact

ADP - Social Science Data Archives
Faculty of Social Sciences
University of Ljubljana
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
(01) 5805 292
(01) 5805 293
Facebook Twitter


UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si