Evidentiranje raziskav s podatki


Vabimo avtorje raziskav in raziskovalce, ki so prepoznali, da v ADP zbirki manjka relevantna raziskava, da jo evidentirate. Pri tem si pomagajte z Obrazcem za evidentiranje, ki je namenjen vnosu informacij o potencialno zanimivih raziskavah, ki še niso del podatkovne zbirke ADP. S sodelovanjem pri pripravi seznama raziskav boste pripomogli pri gradnji k uporabniku usmerjene zbirke podatkovih virov ADP. Takšne zbirke, ki bo vsebovala podatke, zanimive za nadaljnjo uporabo. Na podlagi tako oblikovanega seznama raziskav bomo usmerjali naše načrte pridobivanja podatkov.

Morda ste sami sodelovali pri kakšni raziskavi ali pa ste samo slišali zanjo? Lahko ste se zanimali za kakšno področje, pa ste odkrili, da ga ni zajetega med raziskavami, ki jih do sedaj hranimov v ADP? V vsakem primeru bo informacija o tem dobrodošla tudi še za koga drugega. Izpolnite torej obrazec v nadaljevanju in s tem prispevajte k bolj izčrpnemu zajemu zbirke ADP.

Osnovni pogoj, da se raziskava uvrsti v seznam, je zagotovilo, da sploh vsebuje podatke in ocena, da obstaja kakšna možnost, da jih bo avtor voljan predati v ADP. Pomembno je tudi, da poleg podatkov obstaja osnovna dokumentacija, tako da se kasneje da narediti opis izhodišč in postopka izdelave raziskave ter opise spremenljivk.

Za pričujoči seznam si želimo, da bi bil čim bolj izčrpen in vnaprej nočemo izključiti nobene morebiti zanimive raziskave. V poštev pridejo tako kvantitativne kot kvalitativne raziskave in iz širokega spektra družboslovnih disciplin, saj je naš namen ravno razširiti zbirko tudi na področja, ki do sedaj niso zastopana. Razumljivo pa je, da bomo pri nadaljnjem izboru upoštevali, v kolikšni meri so izpolnjena merila glede kakovosti podatkov, pomena v pogledu teoretične izpopolnjenosti ali širše uporabnosti, ali če denimo podatki zapolnjujejo praznino v našem poznavanju problemov. V poštev pridejo tudi raziskave, ki so še v teku, ali pa starejše raziskave, ki jih do sedaj v ADP nismo uspeli zajeti.

Izbrane raziskave bodo šle v postopek priprave in dokumentacije podatkov. Nato pa jih bomo preko kataloga ponudili uporabnikom. Prosimo, da za vsako dodatno raziskavo izpolnete en obrazec.© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si