A Prospect for Demographic Standards for Surveys and Polls in Slovenia

Prispevek v zborniku "Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland. National and European Dimension, 2012", GESIS, Volume 10, 29-40, Cologne, Germany (2012)

COBISS-ID: 32729181
ISBN: 978-3-86819-019-9
DOI: urn:nbn:de:0168-ssoar-371202

Avtorji:

ŠTEBE, Janez

Povzetek:

The paper presents the results of feasibility study of forming the national demographic standards to be used for surveys.

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si