The Current Challenges of Upgrading the Infrastructure for Access and Preservation of Social Science Research Data

Predavanje at an event "Interna edukacija na Institutu Ekonomskih nauku, 26. november 2012", Institut Ekonomskih nauka, Belgrade, Serbia (2012)

COBISS-ID: 32727389

Authors:

ŠTEBE, Janez
VIPAVC BRVAR, Irena

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si