Razvoj smernic za predajo in arhiviranje kvalitativnih podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov

Predavanje ADP at an event "Konferenca “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 20. 9.–21. 9. 2018", Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Ljubljana (2018)

Authors:

DOLINAR, Maja
ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja

Abstract:

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT), Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI so 20. in 21. 9. 2018 organizirali konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”. Na dogodku smo sodelovali s prispevkom, v katerem predstavljamo smernice za prevzem in arhiviranje kvalitativnih raziskav v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP), ki smo jih pripravili kot dopolnilo obstoječim delovnim postopkom arhiviranja raziskav..

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: