Razvoj smernic za predajo in arhiviranje kvalitativnih podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov

Predavanje ADP na dogodku "Konferenca “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 20. 9.–21. 9. 2018", Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Ljubljana (2018)

Avtorji:

DOLINAR, Maja
ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja

Povzetek:

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT), Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI so 20. in 21. 9. 2018 organizirali konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”. Na dogodku smo sodelovali s prispevkom, v katerem predstavljamo smernice za prevzem in arhiviranje kvalitativnih raziskav v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP), ki smo jih pripravili kot dopolnilo obstoječim delovnim postopkom arhiviranja raziskav..

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si